ترانه های سبز (2)- آن خس و خاشاک تویی - سه نسخه

این سرود شاید اولین سرود جنبش سبز بعد از انتخابات باشد . آنجا که رئیس دولت کودتا مردم را خس و خاشاک نامید و شاعر گمنامی این شعر را بر روی پلاکاردی نوشت و سپس آقای حامد نیک پی ترانه زیبایی بر اساس آن خواندند.

متن ترانه:
آن خس و خاشاک تویی
پست‌تر از خاک تویی
شور من‌ام، نور من‌ام
عاشق رنجور من‌ام
زور تویی، کور تویی
هاله‌ی بی‌نور تویی
دلیر بی‌باک من‌ام
مالک این خاک من‌ام


برای دانلود ترانه حامد نیک پی اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود نسخه ديگري اینجا را کلیک کنید .
برای دانلود نسخه گروه کر اینجا را کلیک کنید.

کلیپ های ساخته شده از این ترانه را ببینید.
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر