ترانه های سبز (5) هر روز یک ترانه سبز - علي برخيز -آريا آرام نژاد

علي برخيز روايت تكرار تاريخ در ظهر عاشوراي سال 60 هجري است براي آنان كه نبودند ولي آن هايي كه از پي فردا خواهند آمد و تاريخ تكرار خواهد شد...

آريا آرام نژاد دلاور مرد سر بلند سبزمان به زيبايي آن را سر داد و شجاعت را به بيداري خود پيوند داد و بدين خاطر پيش از يك ماه ونيم در زندان انفرادي به سر برد.

متن ترانه:
ميان ظهر عاشورا
يزيد خفته دوران
زگور خفته اش برخاست
به قصد قبل دلداران
گناه ملت ما چيست
به جز فرياد آزادي
خداوندا تو شاهد باش
به هتك حرمت انسان
علي برخيز و باطل كن بساط اين دغلبازان
كه اينان جامه حق را بپوشاندند تن شيطان
چنان دين محمد را به كام خود بيالودند
كه گويي حضرت حجت زاينان ميبرد فرمان
اللهم كل لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه و علي آبائه
محرم غرق در خون شد
به دست لشگر شيطان
خوارج در لباس دين
به روي نيزه ها قرآن
حلول روح دجال است
در اين شبراهه مرموز
خدايا آفتابت را
بتابان بر سر ايران
علي برخيز و باطل كن
بساط اين دغلبازان
كه اينان جامه حق را بپوشاندند تن شيطان
چنان دين محمد را به كام خود بيالودند
كه گويي حضرت حجت زاينان ميبرد فرمان
با توجه به اينكه بعد از پخش اين ترانه آريا در زندان انفرادي بود چند نماهنگ از اين ترانه ساخته شد.

2 ديدگاه:

پست کردن نظر