اینقدر نگویید اهر زلزله شد فعلا که گرفتار دمشق و حلبیم


دو شب پیش دو بیتی آقای هالو را خواندیم و به ضمیمه آن خبر دستگیری ایشان را شنیدیم، تحقیق کردیم خبر درست بود. بعضی از دوستان علت این دستگیری را همان دو بیتی زیبا می دانستند که همه آن راخواندیم و آن را قبول داریم .

بعد با خودمان گفتیم یا للعجب! چه کشوری داریم، ما که در روز قدس سال 88 گفتیم بابا اول بگویید ایران بعد بگویید غزه و لبنان گرفتند و بردند و ... تا شاید هدایت کنند و الباقی و ...  و بعد هم سعی کردند به ما بقبولانند که سیاستهای نظام، عرب و عجم ندارد  گفتیم خوب . حالا می بینیم باز هم که یکی آمده و حرف آنها را زده و سیاستهای نظام را آشکارا بیان کرده که بابا ایران به فکرخلق عرب و خلایق دیگر هم هست و صد البته که چراغ خانه خود را به همراه بخشندگی و به اضافات آن به شکل چلچراغ به برادران دیگر خود هر چند عرب، تقدیم می دارد   باز هم  گرفتند و بردند تا شاید هدایت کنند و الباقی .... و فقط  ما در این  میان نشسته ایم انگشت به دهان که مردم درمانده ای چون ما با کدام ساز مردان بالادست، حرکات موزون کنند تا شاید بالادستان را خوش آید و... 

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر