ترانه سبز (264) - فرياد در بيداد - عليرضا

ترانه سبز زيبايي كه توسط عليرضا اجرا شده است. 


متن ترانه:
 سرخه سينه ام از بيداد
جاي زخم ستم
پيكر گلگون ميهن
كوچه هاش پر خون و غم
از درون همه فرياده
خاك خسته ي ايران
جنگ خون است و گلوله
در كفن همه ياران
ما همه زندونيامون
پاي چوبه ي دارن
تا شهادت مرد مرديم
زير پرچم باران
سرخه سينه ام از بيداد
جاي زخم ستم
پيكر گلگون ميهن
كوچه هاش پر خون و غم
هر جوان سينه اش
شده آماج سرب داغ
اهرمن ميزند
ريشه هاي سبز باغ
مادر بينوا
گريه اش خونابه هاي درد
قلب داغ زمين
شده دروازه هاي مرگ
سرخه سينه ام از بيداد
جاي زخم ستم
پيكر گلگون ميهن
كوچه هاش پر خون و غم
 لينك دانلود:
 براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد .


ترانه سبز (263) - اي جلاد ننگت باد

ترانه سبز اي جلاد ننگت باد يكي از زيباترين سرودهاي حماسي جنبش سبز است كه شعر آن توسط هوشنگ ابتهاج يا ه . ا. سايه سروده و توسط گروه كر اجرا شده است .

متن ترانه:
 با تمام خشم خویش
با تمام نفرت دیوانه وار خویش
می کشم فریاد
 ای جلاد
ننگت باد
آه هنگامی که یک انسان
می کشد انسان دیگر را
 می کشد در خویشتن
انسان بودن را
بشنو ای جلاد
 می رسد آخر
روز دیگرگون
 روز کیفر
 روز کین خواهی
 روز بار آوردن این شوره زار خون
زیر این باران خونین
 سبز خواهد گشت بذر کین
وین کویر خشک
بارور خواهد شد از گلهای نفرین
 آه هنگامی که خون از خشم سرکش
در تنور قلبها می گیرد آتش
برق سرنیزه چه ناچیزست
و خروش خلق
هنگامی که می پیچد
چون طنین رعد از آفاق تا آفاق
 چه دلاویزست
 بشنو ای جلاد
 می خروشد حشم در شیپور
می کوبد غضب بر طبل
هر طرف سر می کشد عصیان
و درون بستر خونین خشم خلق
زاده میشود طوفان
بشنو ای جلاد
و مپوشان چهره با دستان خون آلود
می شناسندت به صد نقش و نشان مردم
می درخشد زیر برق چکمه های تو
لکه های خون دامنگیر
و به کوه و دشت پیچیده ست
نام ننگین تو با هر مرده باد خلق کیفرخواه
و به جا مانده ست از خون شهیدان
 برسواد سنگ فرش راه
 نقش یک فریاد : ای جلاد ننگت باد 


ترانه سبز (263) - اي جلاد ننگت باد

ترانه سبز اي جلاد ننگت باد يكي از زيباترين سرودهاي حماسي جنبش سبز كه شعر آن توسط استاد هوشنگ ابتهاج يا ه . ا سايه سروده و توسط گروه كر اجرا شده است. شعر اين ترانه به نام


متن ترانه:

 لينك دانلود:
 براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

 كليپ تصويري:

ترانه شناسي ندا - معرفي و متن آهنگ و لينك دانلود ترانه هايي كه براي ندا ساخته شده اند

مجموعه ترانه های سبز كه براي ندا ساخته شده است:

ترانه سبز (84) سبز بودن چه جرم سنگینیست  شعر خوانی محمدرضا عالی پیام


ترانه سبز (85) - در سرتاسر خط... - گروه لینکین پارکترانه سبز (123) -  روزگار سخت 

ترانه سبز (131) -  دکلمه نامه و صدای قرن ما 


ترانه سبز (134) -  فریاد 


ترانه سبز (135) -  ندا (گروه ایرتوکسیک) 


ترانه سبز (140) – آوازهای روزانه- 25 ترانه سبز 


ترانه سبز (144) - خشم كوچه - کارگاه هنر انترناسیونال. 

ترانه سبز (146) - من ندا هستم - مامك خادم
 ترانه سبز (147) - او ندا بود (گذشته ات را فراموش نكن) 

ترانه سبز (148) - وطن پرست - منتقدين 


ترانه سبز (154) - ايران آزاد (بهرنگ ميري) 


ترانه سبز (155) - وصيت نامه (افرا - خشايار) 


ترانه سبز (156) - آمار (هاتف) 


ترانه سبز (158)- با من بايست (بان جووي و اندي) 


ترانه سبز (168) - براي همه نداهاي ايران - فرامرز اصلاني


ترانه سبز (169) - برادر بسيجي - سندي

ترانه سبز (170) - ما پيروز ميشويم - جوآن بائز

ترانه سبز (172) - قناري حصاري - فريد صلواتي

ترانه سبز (176) - ما پيروز خواهيم شد

ترانه سبز (178) - خداحافظ گل سوري (به ياد ندا) فرهاد دريا

ترانه سبز (179) - ما هستيم

ترانه سبز (180) - سنگ قبر

ترانه سبز (182) - ندا نماد جنبش سبز

ترانه سبز (183) - براي مردمم بمير

ترانه سبز (186) - خدا با ماست - سوگند

ترانه سبز (197)- سبزم - ايمان مهرپرورترانه سبز (198) اينجا ايران استترانه سبز (199) - بگذلريد زمين شهادت دهدترانه سبز (200) - مرثيه سبز - كاري از جنبش سبز ژاپنترانه سبز (201) - صداي آب - گروه Mile 77ترانه سبز (202) - نداترانه سبز (203) - پشتيبان شجاع Patron of the Braveترانه سبز (204) - نداي صلح و آزادي - افسانه صادقيترانه سبز (206) - ایران ماترانه سبز (207) - خواندن فرشته های آزادی ( ترانه ندا)ترانه سبز (208) - آزاده اسیر قربانی تجاوزترانه سبز (209) - از پیشم نرو Don't walk away


ترانه سبز (211) - آزادي براي ايران - ميشله منتزريترانه سبز (212) - اميد هرگز نمي ميردترانه سبز (213) - من ندا هستم - صداي بيصداترانه سبز (214) شب نامه - آيدينترانه سبز (215) - نيز بگذردترانه سبز (216) - خونابه - فرحانترانه سبز (217) - ادای احترام به شهروندان شجاع و جسور ایرانترانه سبز (218) - نترس

ادامه دارد