ترانه های سبز (480-431) - ترانه هایی از سرتاسر جهان در حمایت از جنبش سبز

ترانه های 431 تا 480 ترانه هایی سبز در حمایت از جنبش سبز مردم ایران 


ترانه سبز (431) - براد کوچ
لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (432) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (433) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (434) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (435) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (436) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (437) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (438) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (439) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (440) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (441) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (442) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (443) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (444) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (445) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (446) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (447) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (448) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (449) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (450) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (451) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (452) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (453) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (454) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (455) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (456) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (457) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (458) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (459) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (460) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (461) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (462) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (463) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (464) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (465) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (466) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (467) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (468) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (469) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (470) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (471) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (472) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (473) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (474) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (475) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (476) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (477) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (478) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (479) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

ترانه سبز (480) -

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.


ترانه سبز (430) - درد خاک من - مرتضی مفرحی

ترانه سبز درد خاک من از مرتضی مفرحی

متن ترانه:

بخواب ‌ای یادگار فصل فریاد ، نگاه رهگذران آشنا نیست ،

شب تنهای و غربت دراز است ، همه جرم شقایق بی‌ گناهیست

بخواب ‌ای باور رویای پرواز ، پرستو‌ها ز مرز شب گذشتند ،

کبوترها به بام آسمانها ، به دنبال قدمهای تو گشتند ،

بخواب ‌ای شهرزاد قصه گویم ، هزار و یک شب از این قصه باقیست ،

در هنگامهٔ کوچ شبانه کسی‌ در فکر شعر تازهٔ نیست ،

بخواب ‌ای آخرین خاتون شعرم ، که سوگند اقاقی‌ها دروغ است ،

به سوگ هجرت مرغان عاشق ، چراغ آسمان هم بی‌ فروغ است ،

بخواب ‌ای زخمی آوار پایٔیز ، که درد خاک من از ریشه‌ها نیست ،

من و تو وارث این درد بودیم ، سقوط نسل ما پایان ما نیستلينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (428) - ندا یک معصوم -اردشیر

ترانه سبز (427) - ندا ما را ترک کرد - حزی فانیان

ترانه سبز

متن ترانه:

 My heart is bleeding, precious homeland, there is nothing to hide
My heart aches for you, I know you cannot speak.


Just like you, I'm also longing for freedom

Wish and hope for happiness in life

My throat is leashed and my voice is silent, with a loud cry within me

Longing and missing the free Iran.


It's so hard, my heart is filled with pain from your sadness


Life is short, coercion and __ are limitless

I know what the pain has caused you


My heart is bleeding, and tears fall like a rain from my eyes

My heart is wounded, it is so hard for me my brothers

May I never see your eyes cry


لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (426) - ترانه ای برای ندا

ورژن جدید دی وی دی ترانه های سبز توزیع شد

ورژن حدید دي وي دي ترانه هاي سبز (1/5) شامل ترانه هاي سبز از شماره 1 تا 495 (2.1 گيگابايت شامل 620 ترانه )به همراه نماهنگ هاي بسيار زيباي سبز (2/1گيگابايت شامل 145 نماهنگ) آماده شد. با توجه به افزایش تعداد ترانه های حجم تعدادی از نماهنگ ها کم شد .  در اين دي وي دي جديد نماهنگ دلتنگی (راه سبز را زندگی کنیم) افزوده شد. هموطناني كه مايلند، اين دي وي دي را دريافت كنند كافيست آدرس كامل خود را به ايميل jsm1388@gmail.com بفرستند تا با رعايت تمام مسائل امنيتي براي آنها ارسال گردد. برای تمام درخواستهای جدید ، این ورژن از دی وی دی ارسال شده است.
تصاویری از صفحات داخلی دی وی دی جدید.
صفحه ی اصلی
صفحه ی لیست ترانه ها
صفحه پخش
ترانه سبز (425) - برای یک لحظه آزادی - نوید و امید

ترانه سبز برای یک لحظه آزادی کاری زیبا از نوید و امید با ویدئویی استثنایی

اشعار انگلیسی: نوید اخوان؛ فارسی: پوریا ربیعی
موزیک: علیرضا قرائی منش؛ تنظیم: الکس عابدی
کارگردان: نوید اخوان

متن ترانه:

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (424) - مهمان ناخوانده -

ترانه سبز مهمان ناخوانده با شعری بسیار زیبا

متن ترانه:

نمی ترسم نمی ترسم نمی ترسم
از این تکرار خون و آتش و فریاد
مرا عادت شده داغ عزیزانم
بگیرم داد خود از دست این بیداد
از آن خانه که دست تو امانت بود
فقط یک خاک خون خورده بجا مانده
تو را شرم و حیایی نیست ای دژخیم
برو از خاک من مهمان ناخوانده
برو ای قاتل گلبرگ فرصت رفت
تو را در این دیار عشق جایی نیست
تو را از روح سهراب و نداهامان
تو را از داغ دلهامان رهایی نیست
مرا منشور کوروش خشم خرمدین
مرا عرفان مولاناست در سینه
من از جنس اوستایی نیکی هام
نمی خواهم تو را ای دیو بد کینه
من از آرش تو را تیر و کمان دادم
تو قلب من زنی آتش به تیر من
تو را من بر سر این تخت بنشاندم
تو را من از دل این خاک برچینملينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (423) - نبرد برای حمص - عماد قویدل و حامد فرد

ترانه سبز (422) - در گریزند -

ترانه سبز و زیبای در گریزند اجرای سنتی از شعر در گریزند برای جنبش سبز ایران

متن ترانه:
 در گریزند از من و یاران من
دزد عشق دزد جان دزد نور و آسمان
در پناهند با من ایمان من
میهن و شبهای یاران
خلوت این مردمان
آشنا با آتش خشم با غم و دلواپسی
آشنایم
آشنا با کوچه های بی کسی

در گریزند از من و یاران من
دزد عشق دزد جان دزد نور و آسمان
در پناهند با من ایمان من
میهن و شبهای یاران
خلوت این مردمان


لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (421) - هستم تا روایت کنم

ترانه های سبز هستم تا روایت کنم روایتی زیبا از راویان گمنام جنبش سبز 


ترانه سبز هستم تا روایت کنم - تداوم حضور 
متن ترانه:

لينك دانلود ترانه تداوم حضور :
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.ترانه سبز هستم تا روایت کنم - شادیهای کوچک متن ترانه:

لينك دانلود ترانه شادیهای کوچک:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.ترانه سبز (420) عاشق ایران آژاد

ترانه سبز عاشق ایران آزاد ترانه ای زیبا با شعری زیبا
از دوستان سبز و گرامی خواهشمندیم اگر نام خواننده و شاعر این ترانه زیبا را میدانند کامنت بگذارند. 

متن ترانه:
 از شدت جهل و جنون
ببین که به دیگر جان  لبم آمد کنون
خشمم گشته ژرف و فزون
از این حربه حقه و ای بیداد دون
ای هموطن همبخت من
ای عاشق ایران آزاد
ای هم وطن هم بغض من
دل بسته ایران آباد
رنگ سفید پرچم ما
نشانه امید و صلح
که شلاق ستم
با خونت آذین کند آن
از همت خاشاک و خس
برشده میهن و میبالد به ان همه کس
صف در صف همه تازه نفس قلدران را گوییم
تقلب دیگر بس

ای هموطن همبخت من
ای عاشق ایران آزاد
ای هم وطن هم بغض من
دل بسته ایران آباد
رنگ سبز پرچم ما
نشانه اندیشه های شاداب و جوان
که شلاق ستم با خونت آذین کند آن
هزاران سال پیش با صد کرور یار خویش
به خون با عمر و چاه
ایرانی موندم جاودان
ایران من و یاران من

دشمن صفت رنگ سرخ پرچم ما
نشانه بیرحمی خصم و جرات تو
که شلاق ستم
با خونت آذین کند آن

ای هموطن همبخت من
ای عاشق ایران آزاد
ای هم وطن هم بغض من
دل بسته ایران آباد

ایران

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (419) - اعتراف میکنم - سروش سیدی

ترانه سبز (418) - لالا کن ندای نازنینم - پوررنگ آزاد

ترانه سبز لالا کن ندای نازنینم کاری از پوررنگ آزاد به یاد ندا آقا سلطان ندای ملت ایران

متن ترانه:
لالا کن دختر دل خسته ی منلالا کن بی صدای خسته ی من
لالا کن ای ندای نازنینم
لالا کن بانوی ایران زمینم
تو رفتی و هزاران گل در اومد
تو رفتی و دیگه صبرم سر اومد
تو رفتی و دل صد پاره ی من
پر از غصه ، از این سینه در اومد

نگاه نازنینت پر ز خواهش
نگاهی که نبوده اهل سازش
به خواب آروم که خورشید توی راهه
امید و روشنایی از پس شوم سیاه
لالا کن دختر دل خسته ی من
لالا کن بی صدای خسته ی من
لالا کن ای ندای نازنینم
لالا کن بانوی ایران زمینملينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:


ترانه سبز (417) - نمیخوام بمیرم - ستاره

ترانه سبز (416) سرود سپیدا - آرش افشار

ترانه سبز سرود سپیده با شعر یغما گلرویی و صدای آرش افشار

متن ترانه:

با هر سپیده بانگ گلوله

در هر گلوله مرگ کبوتر

با هر کبوتری گلی از خون

در هر گلی ستاره‌ی پرپر


تا کی ستیز داس و شقایق

اعدام برگ و قتل صنوبر

تا کی مصاف سرب و شقیقه

تا کی ستیز سینه و خنجر


از نو قسم به گل به ستاره

از نو قسم به خلق دلاور

ای جوخه جوخه های جنایت

ای چکمه های به خون شناور

با طبل گام شب شکنان و

با ضجه های این همه مادر

تصنیف سرخ مرگ هیولا

آواز ناب خشم برادر


هر مشت بسته غنچه کینه

تا خون بهای لاله ی بی سر

تا فصل فسخ حصار و زنجیر

تا نسل همصدا و برابر

با پرچمی به رنگ ترانه

بر شانه‌ی شهامت خواهر

یک نعره مانده تا خود خورشید

تا مرگ دیو خفته به بسترلينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري: