ترانه های سبز (16) هر روز یک ترانه سبز - ای وطن

متن ترانه:
ای وطن لباس سیاه به تن
ای وطن درد و غم داری به تن
ای وطن همه جات آتش و سنگ
ای وطن همه جات خونی و کفن
روز و شب شده همش تهمت و مرگ
پدران چو کوچه در بدر
خواهران اشک خونین بر سر
مادران با عصا بر خاک پسر
وطن با کی رفتی به جنگ
کشتی هموطن هر لحظه دم به دم
شایدم خوابی هنوز
ای وطن با کی رفتی به جنگ
کشتی هموطن هر لحظه دم به دم
شایدم خوابی وطن
های وطن

لینک دانلود:

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر