ترانه های سبز (8) هر روز یک ترانه سبز - گرگ ها خوب بدانند

متن ترانه:

گرگها خوب بدانند در اين ايل غريب
گر پدر مرد، تفنگ پدري هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
آب اگر نیست نترسید که در قافله ماند
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
شعر از دکتر زهرا رهنورد


لینک دانلود:

1 ديدگاه:

ارسال یک نظر