ترانه های سبز (19) - هر روز یک ترانه سبز - جوان ایرانی

ترانه ای بسیار زیبا با شعری زیبا به یاد ندا

متن ترانه :
تو ای حس بیدار جهان جوان ایرانی
تو ای نبض پویای زمان جوان ایرانی
تو سرچشمه شور جانها
در انسان جاری فردا
جوان ایرانی جوان ایرانی
بر پیشانی ات بوسه میزنم می ستایم تو را
در واژه های سبز این سرود می سرایم تو را
زمین بوی آینده توست جوان ایرانی
بهار آمد از خنده تو جوان ایرانی
شبانه سرودی تو یک تن
سحر هدیه ی تو به میهن
جوان ایرانی جوان ایرانی
بر پیشانی ات بوسه میزنم می ستایم تو را
در واژه های سبز این سرود می سرایم تو را
ندا نقش جانت فروزان
نگاهت طلوع بهاران
زمهرت کنون گشته پیدا
هزاران ندا در دل ما
زمین بوی آینده توست جوان ایرانی
بهار آمد از خنده تو جوان ایرانی
شبانه سرودی تو یک تن
سحر هدیه ی تو به میهن
جوان ایرانی جوان ایرانی

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر