ترانه های سبز (54) - هر روز یک ترانه سبز - راه ندا و سهراب

ترانه ای بسیار زیبا با تم سنتی


متن ترانه :
از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

زین خون ندا بود در این فرش خیابان
آن چهره ی زیبا هم آغوشی باران
او با نگهش راز دلش با من و ما گفت
ای بیخبران گام نهید در ره یاران
که ای بیخبران گام نهید در ره یاران
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
سبزست بهین راه ندا و ره سهراب
چون قطره به هم گشته و انبوهی یاران
این سیل بروبد همه این دیو و ددان را
این مظهر نیرنگ و ریا فتنه گران را
این مظهر نیرنگ و ریا فتنه گران را
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر