ترانه سبز (201) - صداي آب - گروه Mile 77


ترانه صداي آب از گروه مايل 77 (Mile 77) كه سبز پوشيده اند و در حمايت از مردم ايران  اين ترانه را خوانده اند. 

Mile 77 is wearing green. We support the people of Iran in their struggle for freedom. This song promotes peaceful resistance to tyranny in all its forms. Satyagraha is power.
Check out "RIPTIDE" on Itunes now. Here, Mile 77 performs the original composition, "Riptide", off their debut album, Jam The Transmission. Mile 77's original music is available worldwide on Itunes, Rhapsody, Amazon, Napster, Amie St, eMusic, Lala, GroupieTunes and Shockhouse. 
www.mile77music.com www.myspace.com/mileseventy7
Directed and edited by Watson. Cinematography by Watson, Sega with Atwell, Sherlock. Shot with Canon HV30s, a Letus Extreme 35mm adapter and Canon lenses.

RIPTIDE

LYRICS BY WATSON & SHERLOCK
All the world has waited 'til the end

With its breath held silently

You might seem to speak with pure intent

But it's only make believe
Now you stood out there

Why were you waiting there for me?

Your blue eyes salted; who's at fault here?

Yeah you stood out there now

And you waited just to see
I get so high and stare

I get so high from you
Yeah you left early in the morning

and I hate to see it all end this way

When you seem to speak with mal intent

It's never make believe
Now you stood out somehow

And just waited quietly

You're bruised and altered

Who's at fault here?

You stood here here

And you waited just to see


I get so high and stare

I get so high from you

لينك دانلود:

كليپ تصويري:

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر