ترانه سبز (263) - اي جلاد ننگت باد

ترانه سبز اي جلاد ننگت باد يكي از زيباترين سرودهاي حماسي جنبش سبز است كه شعر آن توسط هوشنگ ابتهاج يا ه . ا. سايه سروده و توسط گروه كر اجرا شده است .

متن ترانه:
 با تمام خشم خویش
با تمام نفرت دیوانه وار خویش
می کشم فریاد
 ای جلاد
ننگت باد
آه هنگامی که یک انسان
می کشد انسان دیگر را
 می کشد در خویشتن
انسان بودن را
بشنو ای جلاد
 می رسد آخر
روز دیگرگون
 روز کیفر
 روز کین خواهی
 روز بار آوردن این شوره زار خون
زیر این باران خونین
 سبز خواهد گشت بذر کین
وین کویر خشک
بارور خواهد شد از گلهای نفرین
 آه هنگامی که خون از خشم سرکش
در تنور قلبها می گیرد آتش
برق سرنیزه چه ناچیزست
و خروش خلق
هنگامی که می پیچد
چون طنین رعد از آفاق تا آفاق
 چه دلاویزست
 بشنو ای جلاد
 می خروشد حشم در شیپور
می کوبد غضب بر طبل
هر طرف سر می کشد عصیان
و درون بستر خونین خشم خلق
زاده میشود طوفان
بشنو ای جلاد
و مپوشان چهره با دستان خون آلود
می شناسندت به صد نقش و نشان مردم
می درخشد زیر برق چکمه های تو
لکه های خون دامنگیر
و به کوه و دشت پیچیده ست
نام ننگین تو با هر مرده باد خلق کیفرخواه
و به جا مانده ست از خون شهیدان
 برسواد سنگ فرش راه
 نقش یک فریاد : ای جلاد ننگت باد 


3 ديدگاه:

Anonymous گفت...

22 بهمن 1389 روز به پا خواستن مردم ایران بر علیه نظام ولایت فقیه است. باشد که ما نیز در این روز با الهام از تونس و مصر به خیابانها بریزیم و تا برچیده شدن این نظام پوشالی در خیابانها بمانیم.

Anonymous گفت...

بسيار زيبا و حماسي..اي جلاد ننگت بادددددددددددد

Anonymous گفت...

حماسي و حرفه اي..تشكر از شما

ارسال یک نظر