ترانه شناسي ندا - معرفي و متن آهنگ و لينك دانلود ترانه هايي كه براي ندا ساخته شده اند

مجموعه ترانه های سبز كه براي ندا ساخته شده است:

ترانه سبز (84) سبز بودن چه جرم سنگینیست  شعر خوانی محمدرضا عالی پیام


ترانه سبز (85) - در سرتاسر خط... - گروه لینکین پارکترانه سبز (123) -  روزگار سخت 

ترانه سبز (131) -  دکلمه نامه و صدای قرن ما 


ترانه سبز (134) -  فریاد 


ترانه سبز (135) -  ندا (گروه ایرتوکسیک) 


ترانه سبز (140) – آوازهای روزانه- 25 ترانه سبز 


ترانه سبز (144) - خشم كوچه - کارگاه هنر انترناسیونال. 

ترانه سبز (146) - من ندا هستم - مامك خادم
 ترانه سبز (147) - او ندا بود (گذشته ات را فراموش نكن) 

ترانه سبز (148) - وطن پرست - منتقدين 


ترانه سبز (154) - ايران آزاد (بهرنگ ميري) 


ترانه سبز (155) - وصيت نامه (افرا - خشايار) 


ترانه سبز (156) - آمار (هاتف) 


ترانه سبز (158)- با من بايست (بان جووي و اندي) 


ترانه سبز (168) - براي همه نداهاي ايران - فرامرز اصلاني


ترانه سبز (169) - برادر بسيجي - سندي

ترانه سبز (170) - ما پيروز ميشويم - جوآن بائز

ترانه سبز (172) - قناري حصاري - فريد صلواتي

ترانه سبز (176) - ما پيروز خواهيم شد

ترانه سبز (178) - خداحافظ گل سوري (به ياد ندا) فرهاد دريا

ترانه سبز (179) - ما هستيم

ترانه سبز (180) - سنگ قبر

ترانه سبز (182) - ندا نماد جنبش سبز

ترانه سبز (183) - براي مردمم بمير

ترانه سبز (186) - خدا با ماست - سوگند

ترانه سبز (197)- سبزم - ايمان مهرپرورترانه سبز (198) اينجا ايران استترانه سبز (199) - بگذلريد زمين شهادت دهدترانه سبز (200) - مرثيه سبز - كاري از جنبش سبز ژاپنترانه سبز (201) - صداي آب - گروه Mile 77ترانه سبز (202) - نداترانه سبز (203) - پشتيبان شجاع Patron of the Braveترانه سبز (204) - نداي صلح و آزادي - افسانه صادقيترانه سبز (206) - ایران ماترانه سبز (207) - خواندن فرشته های آزادی ( ترانه ندا)ترانه سبز (208) - آزاده اسیر قربانی تجاوزترانه سبز (209) - از پیشم نرو Don't walk away


ترانه سبز (211) - آزادي براي ايران - ميشله منتزريترانه سبز (212) - اميد هرگز نمي ميردترانه سبز (213) - من ندا هستم - صداي بيصداترانه سبز (214) شب نامه - آيدينترانه سبز (215) - نيز بگذردترانه سبز (216) - خونابه - فرحانترانه سبز (217) - ادای احترام به شهروندان شجاع و جسور ایرانترانه سبز (218) - نترس

ادامه دارد1 ديدگاه:

ارسال یک نظر