ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه بسيار زيبايي با شعر دكتر نوري زاده به مناسبت راهپيمايي 25 بهمن


متن ترانه:
ای نسل به جان آماده در خانه چرایید
هنگام نبرد است و بیایید بیایید
سبز است وجهان سبز و بیایید به پیکار
شب سر شد صبح هست و کجایید کجایید
فریادی از دل وآواز بخوانید ...
دریای سرودید و سرودی بسرایید
از دشمن بد کارنترسید نترسید
سرداردر این لشکر بسیار شمایید
ایران به شما زنده که هم جان و جهانی
دهم آتش و آبید و زمینید و هوایید
در میهن دربند رها باد صداتان
فردا همه در میهن دربند رهایید

لینک دانلود:

كليپ تصويري :
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر