نماهنگ دلتنگي (راه سبز را زندگي كنيم)

نماهنگ دلتنگي كار مشتركي از جنبش سبز مشهد، دفتر سبز ايران و ترانه هاي سبز ميباشد كه بر روي آهنگ دلتنگي اثر زيباي هنرمند سبز و قهرمان آريا آرام نژاد ساخته شده است. اين نماهنگ بر اساس گفته مير حسين موسوي مبني بر "راه سبز را زندگي كنيم"  راههاي مختلف آگاهي بخشي و مبارزه فرهنگي را تبيين مي كند و طرق مختلف فعاليتهاي جنبش سبز را به تصوير مي كشد. ديدن اين نماهنگ را به تمامي ملت سبز ايران توصيه مي كنيم.

  • دانلود نماهنگ: با حجم 25 مگابايت

  • ديدن نماهنگ از سرور فورشير :


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر