ترانه سبز(371) - سرود ملي - حسام فرياد

ترانه سبز سرود ملي بازخواني زيبايي از سرود اي ايران توسط حسام فرياد
شعر اين سرود توسط حسين گل گلاب و آهنگ حسين خالقي و تنظيم براي اركستر سمفونيك پاريس توسط محمد شمس انجام شده است.


متن ترانه:

ای ایران ای مرز پر گهر
 ای خاکت سرچشمه هنر
 دور از تو اندیشه بدان
 پاینده مانی و جاودان
 ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
 جان من فدای خاک پاک میهنم
 مهر تو چون شد پیشه ام
 دور از تو نیست اندیشه ام
 در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما
 پاینده باد خاک ایران ما

 سنگ کوهت دُر و گوهر است
 خاک دشتت بهتر از زر است
 مهرت از دل کی برون کنم
 برگو بی مهر تو چون کنم
 تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست
 نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
 مهر تو چون شد پیشه ام
 دور از تو نیست ، اندیشه ام
 در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما
 پاینده باد خاک ایران ما

 ایران ای خرم بهشت من
 روشن از تو سرنوشت من
 گر آتش بارد به پیکرم
 جز مهرت بر دل نپرورم
 از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم
 مهرت ار برون رود چه می شود دلم
 مهر تو چون ، شد پیشه ام
 دور از تو نیست ، اندیشه ام
 در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما
 پاینده باد خاک ایران ما


لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

كليپ تصويري:
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر