ترانه سبز (484) - بدون سانسور - حسام فریاد

"بدون ِ سانسور"
چامه خوانی ِ "حسام فریاد " / شماره :6
موسیقی از : "حسام فریاد"
تنظیم: Richard Uglow
تورنتو،کانادا
"Az Nazdik Baa Doosstdaaraan"
"Bedoone Saanssoor"
Hesam Faryad Poem Narration N:6
Music By: Hesam Faryad
Arrangement: Richard Uglow
Toronto,Canadaمتن ترانه:
این منم بدون سانسور

نسخه اصل و قدیمی

نه کپی از روی شعری

نه تو یک دفتر سیمی

با ممیزی غریبه م

جمله هام بودار و سرخن

نبض تند اجتماعن

عامه از حرفام می گُرخن


خودمم ولی نمی خوام

شکل و رنگ دیگه ای شم

دیوارا آینه تو رومن

چیزی از خودم نشه کم

این منم که آخرینم

وقتی اولین تو بنده

وقتی زندانبان بودن

لب به لب از پوزخنده

من آخرین با شعرم

اسب آرزو می سازم

برای رهایی اون

به در زندان می تازم


خودمم ولی نمی خوام

شکل و رنگ دیگه ای شم

دیوارا آینه تو رومن

چیزی از خودم نشه کم


با سرایش یه مصرع

دیوارا و بر میدارم

رسم زنجیر و می ریزم

اسم پرواز و میارم

تا من بدون سانسور

آخرین و اولین شم

با یگانه های فردا

همصدا و همنشین شم

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر