ترانه سبز (283) - ايران شود آزاد

ترانه سبز بسيار زيبا كه توسط گروه كر اجرا شده است. با توجه به شعر و آهنگ اين ترانه شايد بتوان آن را يكي از زيباترين ترانه هاي جنبش سبز محسوب كرد..


متن ترانه:
گشته پرپر لاله ها
پر طنين شد ناله ها
سرخ بارد ‍ژاله ها
اي داد و اي داد
رو به فردا چشم من
تا مي خروشد خشم من
سبزه صخره يشم من
ساكت ولي فرياد
تا برويد اين صدا
جاودان ماند ندا
بستيز بر اين بيداد
آنكه ما را خار و خس
از همه گيرد نفس
ميهنم سازد قفس
نفرين بر اين جلاد
آن دو چشم بي فروغش
.......... ديگردروغش
دم زنم زين پس سكوتش
از قاصد خرداد
از ميان اشك و خون
تا كاخ غم گردد نگون
ويراني بيت جنون
تا مرگ استبداد

لرزد از پيكار ما
برفرازد بال ما
ريشه اش ا زكار ما
بايد رود بر باد
موج موج مردمان
مانند ساق گندمان
شوريده بر اين گژدمان
با تيغه ها ي شاد
راهشان دارد كنون
 رو به دريا همچو رود
برلبشان يك سرود
ايران شود آزاد

لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.


كليپ تصويري:
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر