نماهنگ آریا آرام نژاد را آزاد کنید

نماهنگ آریا آرام نژاد را آزاد کنید ، در اصل نماهنگ ترانه سبز علی برخیز این هنرمند قهرمان است که در سال 1388 در هنگامی که در زندان انفرادی بود تهیه شد و در این ایام که دو هفته از اسارت مجدد این هنرمند در زندان انفرادی میگذرد جا دارد که دوباره این نماهنگ را که کاری از جنبش سبز مشهد میباشد را ببینیم. 


لینک دانلود نماهنگ آریا آرام نژاد را آزاد کنید
لینک دانلود ترانه علی برخیز
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر