ترانه سبز (393) - رهایی -

ترانه سبز رهایی که توسط جمعی از خوانندگان به زیبایی اجرا شده است. 

متن ترانه:
بترس از اين هجوم ٍ پروانه و کبوتر / خاتون ٍ من طلوع کن ، آفتابى شو برادر / ديدى که آخر ٍ راه / به سمت ٍ دريا رفتن/ بدون ترس و ترديد ناگفته ها رو گفتن / ببين چه پرشهامت دل به ستاره بستن / به لطف همصدايى از جونشون گذشتن / بترس از اين هجوم ٍ پروانه و کبوتر / خاتون ٍ من طلوع کن ، آفتابى شو برادر / بهانه ها شيرينه در غيبت ٍ رهايى / بايد به کوچه پيوست به سمت ٍ همصدايى / تو هر شهر و ولايت / چه در ميهن چه غربت / خاموشى کار ٍ ما نيست / همت کنيد جماعت / بترس از اين هجوم ٍ پروانه و کبوتر / خاتون ٍ من طلوع کن ، آفتابى شو برادر / جهان داره ميبينه / تو هم چشماتو وا کن / پروانه رو نرنجون / زندونى رو رها کن / ببين تا باورت شه / هنوز دوباره ميشه / آزادى رو ميگيريم / يک بار واسه هميشه

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر