ترانه سبز (282) - پرياي شهر ما

ترانه سبز پرياي شهر ما كه در آن به زيبايي نام شهداي جنبش سبز برده شده است.


متن ترانه:


پریای شهر ما
از اون دورا
نگاه به ما ها میکنن
توی این شب سیاه
ناله و بلوا میکنن
اونطرف یکی پری مثل ندا
سبز سبز،
توی سینه ش گلوله ای جا کرده وا
یه طرف ترانه با اون شال سبز
هنوزم وحشت و خشم توی صداش
آتیش جهل و هوس سوخته پراش
اونطرف جوونکی معصوم وبی غش و ریا
نشسته آروم بی صدا
میگه اشکان اسمشه
غمی غریب تو چشمشه
یه طرف نشسته آروم مصطفی
هنوزم توی گلوش اسم خدا
اون یکی داد میزنه از اون دورا
که منم شهید آزادی تون
واسه اون گذشتم از دنیا و جون
.....
آی آدما آی آدما
چی بگم از پریای شهر ما
همشون یه جا جمع ان، چشم براه
پریای شهر ما
داد میزنن با یک صدا
آی آدما آی آدما
دست ما از دار دنیاتون کوتاست
چشم امید ماها به همت و کار شماست
آی آدما آی آدما
نزارین خون ماها هدر بشه
اون ناله های مادرا
گم و بی اثر بشه
گوش کنید از اون دورا صدا میاد
صدای مادرا میاد
یکی از داغ گلش
داره هی زار میزنه
دیگری نمیدونه
از دوری دسته گلش چیکار کنه
اون یکی هر روز میره جلو اوین
زار میزنه به این کافرهای بی دین
شما رو به خدا قسم
بهم بگین
سهراب من آخه کجاست؟
بی خبر که سهرابش پیش خداست
آی آدما آی آدما
خوب گوش کنید از اون دورا صدا میاد
صدای شلاق و باتوم
رو سر بچه ها میاد
صدای محسن و امیر
از پشت میله ها میاد
پریا داد میزنن با یک صدا
آی آدما آی آدما
دیو سیاه موندنی نیست
امید سبز
به زور زنجیر و باتوم
از تو دلا
روندنی نیست
بیاید با هم
همفکر و هم صدا بشیم
با یکدلی
از دست دیو بد سرشت
رها بشیم
من و تو تنها نمونیم
جمع بشیم و ما بشیم
تیر بشیم
از یک کمون آرشی رها بشیم
ضحاک و بیچاره کنیم
مار سیاه رو از دوشاش جدا و آواره کنیم
آی آدما آی آدما
دیو پلید میخواد ما رو بترسونه
امید و از دل ماها
به زور شلاق و باتوم
وا بستونه
آی آدما آی آدما
هیچ میدونید کلید پیروزی کجاست
جایی نگردید
اون کلید امید قلبهای شماست
قدر کلید و بدونید
دیو سیاه بد سرشت و از خونه
با همدلی بتارونید   لينك دانلود:
 براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.


 كليپ تصويري:


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر