ترانه سبز (290) - بند سكوت رو پاره كن - حسام فرياد

ترانه سبز بند سكوت رو پاره كن اثر حسام فرياد


متن ترانه:
نَم‌نمایِ اشکِ خدا
ارزشِ بارونُ نداشت 2
سرکشیِ فصلِ سیاه
وقتِ شکفتنی نذاشت 2

شعبده‌یِ طلوعِ غم
به بارِ بی‌حرفی نشست
قافله، غافل از گذر
دل به فریبِ سایه بَست 2

خونه‌ی ترسیده‌چراغ
همهمه‌زارِ گریه شد 2
سرودِ رقصیدنِ گل
طلایه‌دارِ گریه شد 2

وقتِ هراس و پیله نیست
حماسه‌ای دوباره کُن 2
برای آوازِ نَفَس
بَندِ سکوتُ پاره کُن 2

قُفلای این میله‌کده
منتظرن، اشاره کُن
بشکن و باغِ خونتُ
روشن و پُرستاره کُن


حماسه ای دوباره کُن
بَندِ سکوتُ پاره کُن

حماسه ای دوباره کُن
بَندِ سکوتُ پاره کُن


تو محبسِ وحشتِ شب
برقِ عطش بود و عقیق
پنجره‌های تیره و
له شدنِ خونِ رفیق

حالا که اوجِ این صدا
زخمی و رو به انتهاست
بدون که خاموشیِ تو
قاصدِ مرگِ من و ماست

وقتِ هراس و پیله نیست
حماسه‌ای دوباره کُن 2
برای آوازِ نَفَس
بَندِ سکوتُ پاره کُن 2

قُفلای این میله‌کده
منتظرن، اشاره کُن
بشکن و باغِ خونتُ
روشن و پُرستاره کُن

 لينك دانلود:
 براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.  
كليپ تصويري:


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر