ترانه سبز(317) - بغض خاموش

ترانه سبز و سرود زيباي بغض خاموش كه توسط گروه كر اجرا شده است و نماهنگ آن يكي از زيباترين نماهنگ ها جنبش سبز ميباشد.


متن ترانه:
ايران شده لاله گون 
جوانان شدن غرق خون 
كيان وطن به دست دشمن است 
سپاه ظلم و جور به كار كشتن است 
به پا خيز به پا خيز 
مام ميهن در ماتم است 
به پا خير به پا خيز 
وقت از جان بگذشتن است 
ميجنگيم ميميريم ذلت نمي پذيريم 
ميجنگيم ميميريم ذلت نمي پذيريم 


اين شهيد 
بغض خاموش من امروز تو را ميخواند 
در ديارت كه منم وارث آن هست خصمي 
كه مرا و خون تو را خس و خاشاك زمان مينامد ايران شده لاله گون 
جوانان شدن غرق خون 
كيان وطن به دست دشمن است 
سپاه ظلم و جور به كار كشتن است 
به پا خيز به پا خيز 
مام ميهن در ماتم است 
به پا خير به پا خيز 
وقت از جان بگذشتن است 
ميجنگيم ميميريم ذلت نمي پذيريم 

ميجنگيم ميميريم ذلت نمي پذيريم 
لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.


كليپ تصويري:


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر