ترانه سبز 0237) - يك روز در تهران - شهرزاد سپانلو

ترانه يك روز در تهران با اجراي شهرزاد سپانلومتن ترانه :

آزادی
ای
آزادی

آزادی
ای
آزادی خوب
.....

یه روز تو تهران بارون می باره
گردو غبارو می شوره از رو دلای مردم

یه روز تو تهران بارون می باره
بارون ِ بوسه
بارون ِ لبخند
بارون ِ گندم

یه روز تو تهران بارون می باره
یه روز که ابری تو آسمون نیست

یه روز که روی سر ِ ترانه
سایه ی ترس و خط و نشون نیست

قطره به قطره بارون می باره
توی هر قطره صدتا کبوتر
صد تا ستاره
نم نم می بارن
رو سر ِ نسل ِ با هم برابر

قطره به قطره بارون می باره
توی هر قطره صد تا کبوتر
صد تا ستاره
صد تا ترانه
رو سر ِ نسل ِ با هم برابر

یه روز تو تهران بارون می باره
یکی از همین روزای ساده

هر کی گرسنه ست میشه سیر ِ سیر
هر کی سواره ست میشه پیاده

بارون میباره
بارون میباره
اونقدر که این شهر سبز ِ سبز بشه

اونقدر که زیر بارون گم بشه
دستی که روی گل خط می کشه

قطره به قطره بارون می باره
توی هر قطره صد تا کبوتر
صد تا ستاره
نم نم می بارن
رو سر ِ نسل ِ با هم برابر
قطره به قطره بارون می باره
توی هر قطره صد تا کبوتر
صد تا ستاره
صد تا ترانه
رو سر ِ نسل ِ با هم برابر
یه روز تو تهران بارون می باره
یه روز تو تهران بارون می باره
یه روز تو تهران بارون می باره


لينك دانلود:

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر