ترانه سبز (241) - جان فدا - شاهين نجفي

ترانه ي بسيار زيباي شاهين نجفي از آلبوم سال خون به نام جانفدا


متن ترانه :

ما نسل مار خورده و اژدهاييم
زير و رو نکش برامون که رو هواييم
اگه پاش برسه که ميره جون فنا
پس پيش ما يکي نکن ادعا
جون فدا مدا کلمه عصبيه دادا
نبودم ببينم خونت ريخته وسط چارراه
نبودم ببينم خط روي بازوهاتو
که باتون رو سرت ملس نشسته شکسته حالا
چي کرده رسم نسل من و تو که داده به گا
خواب گله مله گرگ و سگاي عظما
منم تــــــــــــا حنجره پاره ماره بشه
پـــــــــا هستم تا وقتي که سر بره بالا دااااااار
چه فرقي ميکنه که خونه يا اينجا
گفتم بخونمو اميد تو رگا جاري بشه
صدام زخمه ميزنه و زخم کاري بشه
که من عمرمو ميخوام بزارم تو اين راه
فردا گله نکنن از ما بچه ها
که ميدونست و نگفت و ميتونست نخوند
که ميشد بمونه با ما تو جنبش نموند
نه من وصلا اصلا تو کفم نرفت
وقتي شما دارين تاوون ميدين خب منم ميدم
من جسما رسما پيشتون نيستم
ولي فک نکنين تماشاچي کنار پيستم
نه من دو روزي نيست که دارم ميگم و تو کارم
نه رپر پنج هزاري و نه موج سوارم
وقتي کمرو ميچرخي با شيش و هشت و پاپ
چرخونديم همه رو با ريتم هيپ هاپ
ميچرخيدن و چشاشون پر اشک ميشد
رپ دردو من اوردم پس شک نکن
ولي يه مشت فسيل اسکل دو هزاري
چاله شدن زير پامو شدن مانع کاري
که من کم بيارم و قاطي شم باشون
من موندم خوندم از خونه ي ويرون
جز جفت چشا به دهن من خيره شد
ولي کلمه به بدخوامون چيره شد
ما نسل مار خورده و اژدهاييم
زير و رو نکش برامون که رو هواييم
اگه پاش برسه که ميره جون فنا
پس پيش ما يکي نکن ادعا


لينك دانلود :

كليپ تصويري:

مجموعه ترانه هاي سبز با لينك
فايل صوتي، متن ترانه، كليپ تصويري و  توضيحات كامل

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر