اتحاد در بالاترين- روز 15 آذر فقط لينك هاي جنبش در بالاترين


يك پيشنهاد : در روز قبل از روز 16 آذر (روز دانشجو) به دليل اينكه ممكن است خبرهايي باعث تحت الشعاع قرار دادن اين روز پخش شود به دليل اهميت روز دانشجو فقط لينك هاي جنبش را در بالاترين بگذاريم و در اين روز به لينك هاي متفرقه راي ندهيم تا فقط لينك هاي جنبش داغ شود. 
در اين روز باقيمانده به روز 16 آذر چقدر خوب خواهد بود كه ما اعضا بالاترين به دور از تمام آنچه ميتواند ذهن و فكر ما را مشغول كند بنشينيم و فكر كنيم كه چرا خود بالاترينيها مخصوصا بالاتريني هاي سبز يعني خودمان، خودمان را لينك داغ، لينك تازه ، موضوع داغ و ... نكنيم و خودمان به خودمان راي ندهيم و چگونه و چرا؟
 بدين صورت كه مثلا 15 آذر را سبز كنيم، روزي كه بالاترين سبز خواهد شد. در اين صورت فقط كافي خواهد بود اجازه بالا آمدن به لينك هاي غير مرتبط و غير سبز را ندهيم. منفي ندهيم، كافيست به آن راي ندهيم، تا مطرح نشود . حال چرا بايد چنين كنيم.  تاكنون ثابت شده است در آستانه هر موقعيتي كه احتمالي براي حضور و نشان از سبزها بوده است، دولت كودتا و كودتاچيان تمهيدات زيادي را انديشيده و اجرا كرده اند تا نشان و حضور را كمرنگ كنند.  از تعطيلات بي موقع بگيريد تا مطرح كردن موضوعات بي موقع تر و جنجال برانگيزتر، و حتي اگر لازم بوده است هيجاني و التهاب آورتر، مثل ترور، انفجار و يا حتي نبش قبر حوادثي از قبل و يا ...
راستي يادتان هم نرود كه احتمال دارد در ميان اين تنش ها و التهاب ها، كوسه اي، نهنگي يا هر موجود دريايي ديگري براي خطوط شبكه ي اينترنت مسئله آفرين شود. پس به نظر ميرسد در چنين شرايطي اين خودمان هستيم كه بايد از اندك آنچه داريم به تمام، استفاده كنيم حتي اگر تنها رسانه در دسترسمان لينك بالاترين باشد .
پس اگر با اين نظر موافقيد به دوستانتان و بالاتريني هاي ديگر اطلاع بدهيد: لينكي  با عنوان 15 آذر، روزي كه بالاترين، سبز سبز خواهد شد.
در اين دو روز لينكي در اين ارتباط بگذاريد تا 15 آذر.
شايد بگوييد پس 16 آذر چه ، يادمان نرود 16 آذر روز عمل است نه روز نشستن  و روز تجديد ديدارها.
با تشكر از تمام سبز انديشان بالاترين كه نشان داده اند كه در عمل بالاتر از بالاترين هستند.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر