بعد از 12 ساعت از شروع هدفمند سازي يارانه ها - مشهد همچنان در اشغال گارد ويژه

امروز همچنان نيروهاي گارد ويژه در ميادين اصلي شهر مستقر و نيروهاي انتظامي در شهر در حال گشت زني هستند طوري كه حتي اتوموبيلهاي اداري نيروي انتظامي نيز در خيابانها به چشم ميخورند.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر