ترانه سبز (210) - شعرخواني محمد رضا عالي پيام (هالو) - انرژي هسته اي


طنز بسيار زيبا از محمد رضا عالي پيام در مورد انرژي هسته ايمتن اشعار:

انرژی هسته ای
امشب از بهر خدا یادم بکن
از غم و از رنج آزادم بکن
هستی من از انرژی شد تهی
با انرژی هسته ای شادم بکن

...

کم با دل بینوای من بازی کن
هی عشوه گری و ناز و طنازی کن
تحریم مکن مرا ز نوش لب هات
برخیز به بوسه ای غنی سازی کن 

...


آن هیکل رعنا و تک ت ما را کشت
آن پنجه ی نرم و نازک ت ما را کشت
با پنجه خود زدی به من یک سیلی
پنج به علاوه ی یک ت مارا کشت

...

دیشب سر شام برق ما رفت که رفت
اوضاع من و عیال من شد هشلفت
بر سفره چراغ گرد سوزی بنهاد
یعنی به میان سفره مان آمد نفت 

...

آنان که به احمدی نژاد مفتخرند 
هرگز تو مپندار که هالو و خرند 
دیروز در خانه ی او جمع شدن 
شاید دو ، سه تا گوجه فرنگی بخرند


لينك دانلود :شعرهاي ديگر آقاي سيد محمد رضا عالي پيام (هالو)

ترانه سبز (210) - شعرخواني محمد رضا عالي پيام (هالو) -گاوبندي در انتخابات

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر