ترانه سبز (210) - شعرخواني محمد رضا عالي پيام (هالو) - توپ خالي

توپ خالي شعري از محمد رضا عالي پيام متخلص به هالو
متن اشعار:

توپ خالی
آن کسانی که کلاه زهد بر سر می کنند
 گاه گاهی دُم به خُم مالیده لب تر می کنند
روز در انتظار مردم یرکعون و یسجدون
 شب که شد هر آن چنان  را آن چنان تر می کنند
گر حرام است این می خون رنگ در آیین شان
 پس چرا خون دل ما را به ساغر می کنند
مردمان چون آتش در زیر خاکستر مدام
 با دو دست خویشتن هی خاک بر سر می کنند
خر فقط یک بار پایش می رود در چاله ای
 دوستان !؟ هر اشتباهی را مکرر می کنند
شاخ و شانه می کشند از بهر ما بیچاره ها 
 توپ خالی بهر ملت دمبدم در می کنند
ناهیان منکر از فرط شتاب روز حشر
 این جهان ، کار نکیر و کار منکر می کنند
قاضیان از روی ظاهر حکم بر باطن دهند
 پای خود را در میان کفش داور می کنند
زیر کرسی دوش با حافظ گرفتم فال حال
 شاهد آمد  قدسیان این شعر از بر می کنند :
«واعظیان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند
 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند»
گفتم ای حافظ سخن از قول هالو گفته ای
 ورنه این مردم کجا این قول باور می کنند؟


لينك دانلود :


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر