ترانه سبز (232) - آلبوم قدرت سبز - ستارهآلبوم قدرت سبز شامل هشت ترانه است که توسط ستاره به صورت دکلمه اجرا شده است.
این ترانه ها عبارتند از :
1 - مادران وطن 


متن ترانه :
لينك دانلود:
براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد. 
2 - سبز يعني استقامت تا بهارمتن ترانه :


لينك دانلود:

3 -كمك كنيد ايران را آزاد كنيم

متن ترانه :


لينك دانلود:

4 - آزادي 

متن ترانه :


لينك دانلود:

5 - اشكي در گذرگاه تاريخ

متن ترانه :


لينك دانلود:

6 -ديگر صبح است و بيداري سزاوار است 

متن ترانه :


لينك دانلود:

7 - كودك خياباني

متن ترانه :


لينك دانلود:

8 - ارغوان 

متن ترانه :


لينك دانلود:


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر