ترانه های سبز (66)-هر روز یک ترانه ی سبز- نوحه ی شهدای عاشورا خونین88

این فایل در واقع نوحه ی سبزی است که به مناسبت چهلم شهدای عاشورای خونین سال 88خوانده شده است.

متن نوحه :

حمله به مسجد و حسینیه شد

زمسلمین خورد سرو سینه شد

جای صفا وطن پر از کینه شد

کار غافلان بود، امر ظالمان بود

وای از این غم، وای از این غم

 

دین خدا به ظلم آمیختند

خون نفوس، بی گنه ریختند

چون شب به روشنی درآمیختند

کار غافلان بود ، امر ظالمان بود

وای از این غم، وای از این غم

 

حمله به مسجد و حسینیه شد

زمسلمین خورد سرو سینه شد

جای صفا وطن پر از کینه شد

کار غافلان بود، امر ظالمان بود

وای از این غم، وای از این غم

 

پیکر مجروح جوان رشید

له شده زیر خودرو آن پلید

این که چنین جنایتی شد پدید

سکوت عالمان بود، خدعه ظالمان بود

وای از این غم، وای از این غم

 

حمله به مسجد و حسینیه شد

زمسلمین خورد سرو سینه شد

جای صفا وطن پر از کینه شد

کار غافلان بود، امر ظالمان بود

وای از این غم، وای از این غم

 

چه شد که آن سپاهی سبز پوش

چه شد آن بسیجی سخت کوش

که داشت بار دین و مردم به دوش

به نیرنگ باختند، به مردم تاختند

وای از این غم، وای از این غم

 

حمله به مسجد و حسینیه شد

زمسلمین خورد سرو سینه شد

جای صفا وطن پر از کینه شد

کار غافلان بود، امر ظالمان بود

وای از این غم، وای از این غم

 

کجایی ای خمینی سبز ما

کجایی ای همت بی ادعا

کجایی ای باکری باوفا

که بر ظلم بتازیم

به نیرنگ نبازیم

الله الله نصر و من الله

 

یا حجت ابن الحسن  ریشه ظلم و بکن لینک دانلود:

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر