ترانه های سبز (69) - هر روز یک ترانه ی سبز - به پا خیز

متن ترانه:

ای هم وطن به پا خیز

ای هم وطن به پا خیز؛ ایران ز خون گشته لَب ریز

ایران ز خون گشته لَب ریز

در کوچه ها شد روانه

خون وطن جاوِدانه (2)

هَر گُل که ریخت یک نگاه بود

در عود و خون صد صدا بود (2)

تا انتقامت نگیرم

در بند خونت اسیر اَم

جانا خطر بیشه ی ما ست

آزادی اندیشه ی ما ست

ای میهن غرق خونم

ای میهن غرق خونم؛ آزادی اَت را سُرودم

مرگت رسید ای ستم گَر (2)

بنگر

بنگر؛ در این باره بنگر

ای هم وطن به پا خیز

ای هم وطن به پا خیز؛ ایران ز خون گشته لَب ریز

ایران ز خون گشته لَب ریز

ای هم وطن به پا خیز!

لینک دانلود:

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر