ترانه سبز(76) - هر روز یک ترانه سبز - نمیتوانم نفس بکشم

ترانه ای به زبانهای انگلیسی و آلمانی و ... که برای مظلومیت ندا خوانده شده است. 

متن ترانه :


لینک دانلود :

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر