ترانه سبز (90) - هر روز یک ترانه سبز - سبز میشویم

ترانه ای به زبان انگلیسی که ترجمه آن نیز در اینجا می آید.
متن ترانه:

Going Green
Through all those fears and dreads, that let me down
Is there still a road for me to stay on…to go on…
I thought I would be lone tonight, But I’m not
Voices out there calling me “Here’s the fight”…
Things are changed, hope’s growing in veins
Hands in hands will stand to the end…
The time has come to break the chains
Send love and peace to the world again
Getting our pride back, once we lost
We’re gonna win, We’re going green
Maybe they could choke a cry, burn, deny…
But the choir rises up, roaring “Not giving up”…
Things are changed, hope’s growing in veins
Hands in hands will stand to the end…
The time has come to break the chains
Send love and peace to the world again
Getting our pride back, once we lost
We’re gonna win, We’re going green
We’re going green… We’re going green…We’ll be free again… We’re going green


سبز می‌شویم
دانلود فایل ام پی تری
ویدئوی این ترانه
در میان انبوهی از ترس و هراس
که مرا مأیوس می‌کند
آیا هنوز راهی مانده است برای من
برای ماندن، برای رفتن
می پنداشتم امشب تنها مانده‌ام
اما تنها نیستم
صداهایی مرا فرا می‌خوانند:
“مبارزه آغاز شده ”
زمان در تغییر است
امید در رگ‌ها می‌روید
دست در دست
تا پایان خواهیم ایستاد
وقت آن رسیده تا حصارها را در هم شکنیم
پیام صلح و دوستی را دوباره به جهان بفرستیم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانیم
ما پیروزیم،
ما سبز می شویم
وقت آن رسیده تا حصارها را در هم شکنیم
پیام صلح و دوستی را دوباره به جهان بفرستیم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانیم
ما پیروزیم،
ما سبز می شویم
ما سبز می شویم
ما سبز می شویم
[ما آمده‌ایم بگوییم باید اول کشور خودمان را اداره کنیم و بعد به فکر مدیریت جهان باشیم]
[ ملت ما به تنگ آمده است می خواهد به عظمت ایران برگردد ؛ به آزادی برگردد ]
شاید بتوان صدایی را خفه کرد
سوزاند و یا انکار کرد
اما فریادهایی برمی‌خیزند و می‌غرند:
“تسلیم نخواهیم شد”
وقت آن رسیده تا حصارها را در هم شکنیم
پیام صلح و دوستی را دوباره به جهان بفرستیم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانیم
ما پیروزیم،
ما سبز می شویم
وقت آن رسیده تا حصارها را در هم شکنیم
پیام صلح و دوستی را دوباره به جهان بفرستیم
و افتخار ازدست رفته‌مان را باز گردانیم
ما پیروزیم،
ما سبز می شویم
ما سبز می شویم
ما سبز می شویم
دوباره آزادی از آن ما خواهد بود
ما سبز می‌شویم
ما سبز می شویم
دوباره آزادی از آن ما خواهد بود
ما سبز می‌شویم
ما سبز می شویم
دوباره آزادی از آن ما خواهد بود
ما سبز می‌شویم
[ دموکراسی برای‌ ایران، صلح برای جهان]


لینک دانلود:
برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر