ترانه سبز(74) - هر روز یک ترانه سبز - آزادی

 یکی از همزبانان  تاجیک ما ترانه ای برای “جنبش سبز” خوانده است و نوشته : «من تاجیکم و دارم یک ترانه و آواز برای جنب و جوش سبز شما و آن را به همه هم کلامان هدیه میکنم . آرزو میکنم که همه آدما هم برا این جنبش سبز مایه کنین. زنده باشه مملکتتون».

متن ترانه:

گل شکفته خواهد شد…. یک بهار آزادی
من سرود خواهم خواند…. بار بار آزادی
بیرق عزیز عشق…. سبز سبز خواهد ماند
بر گذرگهان آتش…. در کنار آزادی
گل شکفته خواهد شد…. یک بهار آزادی
من سرود خواهم خواند…. بار بار آزادی

لینک دانلود :

برای دانلود اینجا را کلیک کنید. 

به نقل از : باهوش ترین پسر دنیا

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر