ترانه سبز (178) - خداحافظ گل سوري (به ياد ندا) فرهاد دريا


فرهاد دريا، خواننده افغان، ترانه ی بسيار زيبايی در يادبود ندا خوانده است بنام خداحافظ گل سوری.


متن ترانه:

كبوترهاي سبز جنگلي در دوردست از من
سرود سبز مي خواهند
من آهنگ سفر دارم
من و غربت
من و دوري
خدا حافظ گل سوري!
جنون ناتمامي در رگانم رخش مي راند
هوای تازه تر دارم
از اين شوراب، از اين شوري
خدا حافظ گل سوري!
بغل واكردني رهتوشۀ خود را
جگر زير جگر دارم
ز جنس داغ و
ناسوري!
خدا حافظ گل سوري!
كبوترهاي سبز جنگلي در دوردست از من
سرود سبز مي خواهند
من آهنگ سفر دارم
من و غربت
من و دوري
خدا حافظ گل سوري!

لينك دانلود:
براي دريافت فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

بشنويد:
كليپ تصويري:


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر