نتيجه نظر سنجي وبلاگ ترانه هاي سبز در مورد بهترين ترانه رپ جنبش سبز

در نظر خواهي كه وبلاگ در مورد ترانه هاي رپ جنبش سبز به شرح زير انجام داده بودسوال :به نظر شما زیباترین ترانه سبز به سبک رپ کدامیک از ترانه های زیر است؟
این خاک - عرفان
روزگار سخت - ارتعاش
کوچه - زدبازی
چکمه - سامان و موژان
من اعتراف میکنم - گروه سندرم
یک روز خوب میاد- هیچکس
سایر ترانه32 نفر شركت كرده بودند كه 25 نفر آنها يعني 78 درصد يك روز خوب مياد _ هيچكس را انتخاب كرده بودند 2 نفر شش درصد به اين خاك - عرفان ، 2 نفر به من اعتراف ميكنم - گروه سندرم و 2 نفر به ساير ترانه ها راي داده بودند. ساير ترانه ها هيچ رايي نياورده بودند. 


در نظر خواهي بعدي ما شركت كنيد. نظر سنجي جديد وبلاگ ترانه هاي سبز0 ديدگاه:

ارسال یک نظر