ترانه سبز (189) - ترانه دانشجویان ترکیه

ترانه دانشجویان ترکیه در حمایت از خیزش مردم ایران

متن ترانه :

لا لا لا لا لا گل ابریشم
بخواب آروم مو پریشم ، نرو از پیشم ، بی تو فردا شب می چکه ، قطره قطره از چشم ماه
رودا خشکیدن، موجا خوابیدن
دیوماهی ها تو کوچه می رقصن با خون ، افتاده بی جون دختر بهار ، گل داده گلوش توی شوره زار
هوهوی باده ، گل ها شکسته
از کوچه مردا می یان خاموش و خسته ، افتاده بی جون دختر بهار ، گل داده گلوش توی شوره زار

مادر غمگین ، برخیز و ببین
از پس پرده شب می تابه خورشید ، با تیغ فردا پرده سیاه می افته کنار ، صبح می شه پیدا
از این شب سرد ، باید گذر کرد
راهی نمونده به ساحت آزادی ، خون بسته چراغ تو کوه و کمر ، کو تفنگ من ، کو اسب کهر
تو پرده اشک ، آوازه روده
سینه شاه ماهی ها پر فریاده ، برخیز ای هم بند ! برخیز ای هم بغض ! گر تو برخیزی میهن آزاده

Sen ey partizan, beni de götür
Ça bella ça bella ça bella ça ça ça
Beni de götür dağlarınıza , dayanam tutsaklığa

Eğer ölürsem ben partizanca
Ça bella ça bella ça bella ça ça ça
Sen gömmelisen ellerinle beni
Ellerinle toprağıma

خونه ضحاک ، خشم و خون و خاک
بنیاد قلعه ماران براندازیم ، گر به ما تازد ، ما به هم سازیم ، تاج خونش را بر خاک اندازیم
زوزه گرگه ، خاموشی مرگه
باید از جان به جهان آتش افروزی ، پا به پای هم تا ستم سوزی تا سپیده ی روز پیروزی


لينك دانلود:

كليپ تصويري :

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر