فراخوان راویان سبز؛ هستم تا روایت کنمدر زمانه ای چنین دشوار، این هم سخنی ها و همدلی هاست که راه را بر ما هموار خواهد کرد. صدای ما چه بر پشت بامها و چه در بازخوانی وقایعی که این روزها بر سرزمینمان میگذرد، گواه بیداری نسلمان است. از همین رو گروه راویان سبز از همهٔ شما دعوت می کند تا روایت خود را از آنچه دیده یا شنیده اید به نثری ساده و روان، به هر گویش و زبانی حکایت کنید.
منتظر دریافت روایت هایتان به این آدرس هستیم:
ravayatmikonam@gmail.com

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر