ترانه سبز(333) - الف مثل ... - محمد بي باك

ترانه سبز الف مثل ... يا آزادي كاري از محمد بي باك


متن ترانه:هوا کمي سرد و خشکه // بخاري ميسوزه با نفت توي بشکه

چراغاي کلاس يه جورايي بي توانن // ولي با همين امکاناتم بچه ها ميتوانن

روي نيمکتاي بي جونه چوبي // ميگرديم لا به لاي کتابا پي به حرف خوبي

رشد ميکنيم ما چه سريع // تو مدرسه بين ديواراي خاکستري

سرکوب شدن هر نوع نياز // کل سهم ما نسل سومياس

نقاشياي بد رنگه رو ديوارو // شعاراي کليشه اي بيمارو

ناظم عبوس ، يه جا ايستاده با يه چپق // اخما تو هم يه آدم پير عنق

از زير عينک همه رو زير چشم داشت // بچه ها رو ميزد بي هيچ مزد و چشم داشت

تق تق توي دستش يه خط کش بود // انگار نه انگار يه روزي خودش يه بچه بود

آرزومه قبل از اينکه بيشتر از اين درختا زرد شه // عيد بياد و همه جا تو کوچه ما سبز شه

تو حياطيم همه ، تو توهم دشمن // داد ميزدم مرگ بر و همه رو کشتم

به ما ياد دادن کتاب ديني داره خيلي ارزش // واسش ذوق ميکرديم حتي بيشتر از زنگ ورزش

و هر سال عيد غدير ، به علي ميگفتن اين جايزت // واسه همين هم کلاسيه ارمنيم خودشو مسلمان جا مي زد

يه مدرسه با يه مديره ديوونه // که سعي داشت اعتقاداتشو به ما بخورونه

گر چه سخت بود همه چيز خيلي // من ولي داشتم به کلاسمون يه ميلي

بجنگ تا تن نکني لباس رنجو // نوشته شده بود رو تخته سياهه کلاسه پنجم

ولي اگه کسي نفهمه ، تعجب نداشت // کسي به سفيدي کچ رو تخته سياه توجه نداشت

ولي معلم يه چيزي داشت که منو غرق ميکرد // يه حسه خاص ، توي چشاش برق ميزد

زنگ خورده بچه ها برپا // امروز ميخوام بيدار شيد شماها از خواب

بچه ها امروز ميخوام ببينم درسشو کي بلده // ميخوام ببينم چي درسته چي غلطه

امروز روزه آزمونه // که ذهن کي بسته ذهن کي باز بوده

شايد خوشتون بياد شايد هم بدتون // درسه امروز درسه کلاس اولتون

کي ميتونه بگه الفــ مثل... // بچه ها قطع کردت حرفشو نصفه

هر کي ميديد خودشو با خِرد // جواب ميداد آب آسمان آخرت 
اميد آرزو آبادی 
نه ، بچه ها الفــ هميشه مثل " آزاديست " 

آزادی ... آزادی

مدرسه تموم شد با يه توشه اي ضمنا" // حرفه معلمم هميشه گوشه ي ذهنم 
کاش يا تو زندگي ما نيست ميشديم // يا جاي اين همه درس ، درسه آزادي رو بيست ميشديم لينك دانلود:
 براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

   كليپ تصويري:

1 ديدگاه:

ارسال یک نظر