ترانه سبز(356) - نداي آزادي

ترانه سبز بسيار زيبا و حماسي نداي آزادي به ياد شهيدان جنبش سبز خصوصا ندا


متن ترانه:

به خون گشته آغشته تن به لب جاری نام وطن

فدا کرده جان به راه آزادی به راه عشق و در ره میهن

صدای فریاد و فقان ز ستم طنین افکنده هرکجا هردم

هراس از تیر و تازیانه تو نباشد هیچ در کنار من

"نوای پرواز شهیدان است ندای آزادی ایران است"

"نوای پرواز شهیدان است ندای آزادی ایران است"

ردای سبز غرق خون گشته فریب و سیاهی فزون گشته

ولی تا صبح روشن آزادی هراس از دل ما برون گشته

قسم بر چشمان پر از نگهت به هنگام پرواز جان ز تن ات

سکوت سبزت ای پریدخت میهن شود فریاد قلب این ملت

"نوای پرواز شهیدان است ندای آزادی ایران است"

"نوای پرواز شهیدان است ندای آزادی ایران است"

قسم بر اشك ديده ياران اگر چه گشته خانه چون زندان

به آزادگي و استقامت و ايمان دگر باره آزاد باد ايران

"نوای پرواز شهیدان است ندای آزادی ایران است"

"نوای پرواز شهیدان است ندای آزادی ایران است"

لينك دانلود:
 براي دانلود فايل صوتي اينجا را كليك كنيد. 

   كليپ تصويري:
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر