توضيحاتي از آريا آرام نژادلازم میدانم برای دوستانی می پرسند محل سکونتم کجاست! ؟ و دلیل آزاد بودنم چیست!؟ این توضیح را ارائه کنم که بنده در ایران ساکن هستم و خواهم ماند و در همین جا نیز خواهم مرد! در 26 بهمن 88 به علت انتشار آهنگ " علی برخیز " بازداشت و مدت 44 روز را در انفرادی گذراندم و در روز 11 فروردین 89 با قرار وثیقه آزاد شدم، در تابستان و پاییز سال گذشته محاکمه و به ده ماه زندان تعزیری محکوم شده ام ولی با توجه به اعتراضم به حکم صادره ، اکنون پرونده ام در دادگاه تجدید نظر به سر می برد... 
گاهی این پرسش که چرا آزاد هستی ؟ آنچنان روح ام را آزرده می کنم که به سرم میزند این آزادی توآم با ترس و تهدید را بگذارم به همان زندان بازگردم و قید اعتراضم را بزنم ...
از نظر خودم همین ده ماه حبس و بازداشت 44 روزه ام نیز خود به اندازه کافی بزرگ و تآسف بار هست ،و من فقط و فقط به جرم خواندن یک آهنگ نمی بایست به چنین شرایطی دچار می شدم، اما از آنجایی که توکل به خدای بزرگ دارم و امید به روزهای روبرو مشق بردباری میکنم و آزادی را آرزو ... 
از دوستان پرسش کننده می خواهم به جای اینگونه پرسش ها بیایید همت کنیم تا در کشور ما کسی به جرم ابراز عقیده سر کارش به زندان نیافتد و نه اینکه انتظار داشته باشیم هر صدایی که برخواسته ای را مدتی بعد در کنج قفس افتاده ببینیم و ناله و افسوس سر دهیم ... مرا بخاطر لحن تندم ببخشيد ...0 ديدگاه:

ارسال یک نظر