ترانه سبز(362) - قلعه شيران - حسام فرياد

ترانه سبز قلعه شيران با اجراي حسام فرياد

متن ترانه:

وقتی ایرون جووناشو صدا کرد
گریه هاشو زمزمه کرد ،نواکرد
وقتی ایرون زنجیراشو تکون داد
زخماشو به خودِ خدا نشون داد

یه دل تپید یه بغض شکست
یه عزمِ خیزش تویِ دل نطفه بست
یه دونه رویید ، ساقه داد ، غنچه بست
روگونهِ خشکِ وطن گُل نشست

صدایِ بغضی که شکست
پیچید تو ایرون رویِ هر برج نشست
صدایِ قلبی که تپید
رو پرِ هر پرنده تو اوج نشست
صدا فقط صدا نبود ، فقط صدا نبود ، صدا نبود
اشکایِ شورِ مادرا بود که می ریخت تو خزر
حسرتِ داغِ پدرا بود می پیچید تو کوه ها

صدا صدا زد ، صدا زد ،آهای
صخره هایِ البرز چی شد آتشفشون
بازویِ آرش و اون تیر و کمون
آهای دماوند بده از پرهایِ سیمرغ نشون
صدا صدا زد همه کاوه ها رو
بابک و تهمینه ، سیاوشها رو
قلعه شیرانِ وطن به پا شد
قرمزی تندِ افق وقتِ طلوع طلا شد
صدا فقط صدا نبود ، فقط صدا نبود ، صدا نبود

یه دل تپید یه بغض شکست
یه عزمِ خیزش تویِ دل نطفه بست
یه دونه رویید ، ساقه داد ، غنچه بست
روگونهِ خشکِ وطن گُل نشست

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر