ترانه هی سبز(105)-هر روز یک ترانه ی سبز-شعر خوانی های شمس لنگرودی

شعر خوانی شمس لنگرودی
شعرهایی به نامهای آتش ، خواب، ندا ، نیمکت، سنجاقک و صبحانه
به دلیل عدم دسترسی به نام شعرها این نامها از روی شعر انتخاب شده اند. در صورت دسترسی نام اصلی اشعار جایگزین خواهد شد.

متن ترانه:(در حال تهیه)


لینک دانلود :
برای دریافت فایل صوتی شعر آتش اینجا را کلیک کنید
برای دریافت فایل صوتی شعر خواب اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی شعر ندا اینجا را کلیک کنید
برای دریافت فایل صوتی شعر نیمکت اینجا را کلیک کنید
برای دریافت فایل صوتی شعر سنجاقک اینجا را کلیک کنید
برای دریافت فایل صوتی شعر صبحانه اینجا را کلیک کنید

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر