ترانه سبز(111)-هر روز یک ترانه ی سبز-غروب(شهرام ناظری)

ترانه غروب یا غم سبز چمن از شهرام ناظری با شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج (ه ا سایه) و آهنگ فرخزاد لایق

متن ترانه:
با این غروب از غم سبز چمن بگو
اندوه سبزه‌های پریشان به من بگو
اندیشه‌های سوخته‌ی ارغوان بین
رمز خیال سوختگان بی سخن بگو
آن شد که سر به شانه ی شمشاد می گذاشت
آغوش خک و بی کسی نسترن بگو
شوق جوانه رفت ز یاد درخت پیر
ای باد نوبهار زعهد کهن بگو
آن آب رفته باز نیاید به جوی خشک
با چشم تر ز تشنگی یاسمن بگو
از ساقیان بزم طربخانه ی صبوح
با خامشان غمزده ی انجمن بگو
زان مژده گو که صد گل سوری به سینه داشت
وین موج خون که می زندش در دهن بگو
سرو شکسته نقش دل ما بر آب زد
این ماجرا به اینه ی دل شکن بگو
آن سرخ و سبز سایه بنفش و کبود شد
سرو سیاه من ز غروب چمن بگو


لینک دانلود:
برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر