ترانه سبز (140) – هر روز یک ترانه سبز – آوازهای روزانه- 25 ترانه سبز

آوازهاي روزانه سايتي است متعلق به آقاي علي محمد تهراني كه يك سايت تخصصي در زمينه آموزش موسيقي است. در اين سايت ترانه ها و تصنيفها و آوازهايي توسط ايشان قرار داده شده است كه از آن ميان 25 ترانه سبز انتخاب و در زير به همراه متن و لينك دانلود آنها ارائه ميگردد.


درنگم بايد امروز

در آن زمانه که من انقلاب می کردم
چقدر روی زمانه حساب می کردم
دلم هوای یکی حیطه ی مصفا داشت
بنای خانه ی خود را خراب می کردم
تمام ذهن و ضمیرم گرسنه و تشنه
در این میانه دلم را کباب می کردم
به شوق آن که کسی انتظار من دارد
چه دلبران که به راهم جواب می کردم
به عشق سود ز سرمایه دست می شستم
به شوق نسیه ز نقد اجتناب می کردم
ذخیره ی پدری را به باد میدادم
طلای مادریم را که آب می کردم
دلی به عشق عمومی و شوق آزادی
چو ذره در قدم آفتاب می کردم
درنگ بایدم امروز تا بدست آرم
کمی از آنچه برایش شتاب می کردم

شعر از : مهران

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

از قفس آزاد

پر گشا ای مرغ ، بر نسیم * باد
راه باید جست ، بی توشه و بی زاد
از قفس آزاد ، از قفس آزاد
هر فسرده آبرویی، آبرومند از تو شد
هر دل بی آرزویی ، آرزومند از تو شد
سبز باید سبز ، شاد باید شاد
بی توشه و بی زاد ، از قفس آزاد
بر امام خفته بر سنجاب ** ، می پریشد خواب
بر بسیج مرگ ، آن زخون سیراب
حلقه زد گرداب
حلقه ها شد تنگ، گوشها بر زنگ
تا که شوید خون ، تا که جوید جنگ
تا چه گوید عشق ، تا چه روید رنگ
سبز باید سبز ، شاد باید شاد
می کشم فریاد ، داد از این بیداد ، از قفس آزاد

شعر از : مهران

* نسیم : بو
** خفته بر سنجاب : خفته بر پوست سنجاب. کنایه ای است از راحت طلبی و بی خبری.

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید
.


فردا که باغ صحنه ی اعجاز می شود
دلها به ذوق قامت من باز می شود
وقتی که بانگ تندر و ابر سیه گذشت
باران چو پنجه بر بدن ساز می شود
هر جا به زیر پوست ما قطره های آب
پیغام قصه ای است که آغاز می شود
تا آسمان چو آینه سبز از زمین شود
هر برگ بر تنم پر پرواز می شود
بر گونه ام چو بوسه هیاهوی بلبلان
سرمشق درس دسته ی آواز می شود
این دارها شکوفه می زند و برگ می دهد
بر هر سریر و مرتبه ممتاز می شود
از عاشقی که بر تن من یادگار کند
یک جنگل از غرور سرافراز می شود

شعر از : مهران

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

مجید توکلی

دی بلبلی نوای دلی گفت با گلی
کای گل تویی که در خور آواز بلبلی
شاعر شنید و در خور آواز خویش یافت
آزاده ای به نام مجید توکلی

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


16 آذر

شانزده روز رفته از آذر
مرغ ِ فریادمی گشاید پَر
سبز می روید آفتاب از کوه
تا بروبد سیاهی و اندوه
زندگی حلقه می زند بر در
شانزده روز رفته از آذر


لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

خضر

ما پیروان حضرت خضریم و والسلام ... در دین ماست یاری و غمخواری و سلام
هر گل به بوی خویش سرافراز بوستان ... خود استعاره ایم ز آزادی کلام
از خاکیان فرش ، نه کروبیان عرش ... هر کس امام خویش ، نه ماموم یک امام
یعنی نه عیسوی نه مسلمان نه موسوی ... یک شهروند ساده ی قابل به احترام
زیباترین تجلی گل گونه گونگیست ... از باختر به خاور و از صبح تا به شام
سبزیم آنچنانکه فرا میرسد بهار ... شادیم آنچنانکه به هم میزنیم جام


شعر از : مهران

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

شب بی احسان

دیشب که دلم شکست از غم .. تا صبح دمی نرست از غم
بر جام نگاه آنکه کشتند .. بودم همه می پرست از غم
بس خیره بر آسمان نشستم .. دل لیک نمی نشست از غم
چون اشک که می دوید بر رخ .. هر گوشه ستاره مست از غم
مه گوشه گرفته بود تنها .. یک لحظه نمی گسست از غم
گفتم به نصیحتش که امشب .. بردار دگر تو دست از غم
با زهره بگو که نغمه سازد .. خوش باش کسی که جست از غم
افسرده شد آن دلی که تنهاست .. خود را به کسی نبست از غم
گفتا که من و تو بیشماریم .. زیرا که جهان پر است از غم
(مهران)


لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


این بند دوستی چه لطیف است بین ما

اعضای بیقرار ز یک پیکریم ما
آخر گمان کنم که بنی آدمیم ما
دشت ار چه بوی آتش باروت می دهد
ای مرغ دل مترس همه با همیم ما
بگذار سر نهم دمی امشب به سینه ات
تسکین درد را نه کم از مرهمیم ما
این بند دوستی چه لطیف است بین ما
در هم تنیده رشته ابریشمیم ما
ننگ ای شغاد بر تو برادر چه می کشی
هریک به شاهنامه خود رستمیم ما
ای کوه عاقبت نرسیدی به کوه هان
بنگر رسیده ایم و چو تو محکمیم ما


شعر از : مهران

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


ترانه ترانه ها

آشفته بود خوابم و آشفته دیدمت
در بستری سپید به خون خفته دیدمت
با چشمهای خیره و با یک دهان باز
صد شاهنامه قصه ناگفته دیدمت
داسی که برق می زد و دیوانه ای حریص
شاخ لطیف غنچه نشکفته دیدمت
پروانه ای شکسته در آتش نشسته ای
چشمی هراسناک و تنی تفته دیدمت
دستی پلید دیدم و خاری که میخلید
سوزی چو داغ بر جگر سفته دیدمت
کابوس مرگ بود که می آمدی به چشم
برخواستم ، چو اشک همی رفته دیدمت*


شعر از : مهران

*موقع خواندن آواز اینگونه در دهان گردید :
بیدار چون شدم چو اشک رقته دیدمت
(با عرض معذرت از مهران)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


می مانم و می خوانم ، تا رای تو گیرم پس

ای صبر بمان با من،من جز تو ندارم کس
ای بخت کجایی تو؟ یک بار به دادم رس
دیریست تفنگم را بشکستم و بنهادم
آتش به درونم زد این خواهش آتش بس
او رفته و من رانده،او کشته و من مانده
رویای من اندر پیش ،فریاد وی اندر پس
من پیر شدم با تو ای صبر اساطیری
تا شادی ٔگل روید از انده خار و خس
هم گام غزالان بین،هم کبک خرامان بین
هم شومی آن کفتار هم مستی آن کرکس
سرخست رهت چون ٔگل ،سبزست دلم چون برگ
می مانم و میخوانم تا رای تو گیرم پس

شعر از : مهران
لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

من بی‌ تو نمی روم به خانه (برای سهراب)

این شیون تلخ مادرانه
داغی است به پیکر زمانه
فریاد پلنگ زخم خورده
تیری است به قلب ما روانه
*با ضجه به موی خود زند خاک
*مویی که سزا بود به شانه‌
*با گریه ستم کند به رویی
*کز بوسه بر آن بود نشانه
سهراب چه خفته‌ای به پا خیز
من بی‌ تو نمیروم به خانه
آخر به تبسمی ، نگاهی
یا یک ،دو ،سه گام کودکانه :
"بر خیز رویم تا سمنگان
کاتش زده‌ای بر اشیانه"
رستم که بود؟ ستم تو را کشت
کاتش بزند بر او زبانه
خاشاک منی به خاک رفتی
کز ریشه بر آوری جوانه


شعر از : مهران
لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

خط سبز حافظ

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد .. پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد
من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم .. داغ سودای توام سر سویدا باشد
تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر .. کز غمت دیده مردم همه دریا باشد
در بن هر مژه‌ام آب روان است بیا .. اگرت میل لب جوی و تماشا باشد
ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد .. کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد
چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآی .. که دگرباره ملاقات نه پیدا باشد
چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری .. سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد


(حافظ)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

معشوق که آزادی باشد


اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد
ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد
و گر به رهگذری یک دم از وفاداری
چو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزد
من آن فریب که در نرگس تو می‌بینم
بس آب روی که با خاک ره برآمیزد
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد
تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز
هزار بازی از این طرفه‌تر برانگیزد
بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد
(این بیت را نخواندم چون جای تسلیم نیست)


(حافظ)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


خرداد گمان کنم به بهمن مانی

خرداد گمان کنم به بهمن مانی
استاده به پایی و به رفتن مانی
نوروز نه ای تو آخر این غوغا چیست
سبزی و به سرخی شکفتن مانی
تو محکم و سرفراز و پا برجایی
دریا دریا به کوه آهن مانی(*)
این مزرعه را گرازها کوفته اند(**)
باشد که به بازوان بیژن مانی
تو مبهم و معلومی و پیدا و گمی
خود راست به سودای دل من مانی
تکرار هجاهای هماهنگی تو
خاموش مشو به شعر گفتن مانی

شعر از : مهران


(*) شود کوه آهن چو دریای آب ... اگر بشنود نام افراسیاب (شاهنامه فردوسی)
(**) اشاره به سرکوبی گرازها توسط بیژن


لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


آواز ماهور - پیام مهر


هر که در این سرا در آید نانش دهید
و از ایمانش مپرسید
چه آنکس که به درگاه خدا به جان ارزد
البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد
(شیخ ابوالحسن خرقانی)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


آواز و تصنیف مرکب - شکوه بلبل


بلبلی در چمن از خوی گلان می نالید
رنگ و بوتان دو سه روز است و بدان می بالید
دشنه در دست و به سر باد غرور و نخوت
خودپرستانه در اقلیم چمن می تازید
مرغکان بال به بال هم و در اوج سپهر
وین شمایید که پابسته آب و خاکید
غافل از ذوق هم آغوشی و شوق پیوند
کنج باغی به تن آرایی خود پردازید
صاحب حسن و جمالید و خط و آب و رنگ
بل صد افسوس که آن ساقه کوته دارید
چشمتان شهره آفاق و ز مستی در خواب
صد زبان در دهن و میل خموشی دارید
گر حسودان چمن خون تذروان ریزند
نی بلرزد تنتان و نه به دل رحم آرید
این بر افروختگی رخ و این گلگونی
خون رخ زرد گلان است که می آشامید
--------------
تا کی آخر چو عروسان سر غفلت بر زیر
چشم خود را چو تذروان به جهان بگشایید
این بر افروختگی رخ و این گلگونی
خون رخ زرد گلان است که می آشامید
چون که بر کام شما می رود این چشمه باغ
از غم تشنگی کام دمن آزادید
گر چه دستان شما می نرسد تا لب بام
لا اقل یادی از آن مرغ لب بام آرید

(خودم)

پلینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

از زبان اکبر گنجی

چـون‌ داد عـادلان‌ بـه‌ جـهـان‌ در بـقا نكرد ... بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد
در مملكت‌ چو غرش‌ شيران‌ گذشت‌ و رفت‌ ...ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد
ايـن‌ نـوبت‌ از كـسان‌ به‌ شما ناكسان‌ رسيد ... نـوبـت ز نـاكـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد
اي‌ تـو رمـه‌ سـپـرده‌ بـه‌ چوپان‌ گرگْ‌طبعْ ... ايـن گـرگـي شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد
پـيـل‌ فـنـا كـه‌ شـاه‌ بـقا مات‌ حكم‌ اوست‌ ... هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد


(گزیده ای از قصیده سیف فرغانی)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


احمد زیدآبادی


احمد ای احمد زيدآبادی ...ای قلمدار ره آزادی
ای دلت پاکتر از آئينه ...ای ترا سنگ وطن بر سينه
نام تو شهره شده با نيکی..روشنی‌ياب در اين تاريکی
احمد ای احمد زيدآبادی..ظاهراً گرچه به بند افتادی؛
ليک آزادگی‌ات آزاد است..همچنان پاپی استبداد است
تا که والائی افکار تو هست..دشمن است آن که گرفتار تو هست
دشمن است آنکه ز انديشه‌ی بد..شد گرفتار تو در حبس ابد!
باز تو هستی و لطف قلمت...که به ما جان بدهد هر کلمه‌ت!
ملت ما به تو مديون شده است...دلش از غصه‌ی تو خون شده است
احمد ای احمد زيدآبادی..مخلص نام بزرگت، هادی
برگزیده ای از شعر بلند هادی خرسندی


لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.
تصنیف ماهور - آرزوی آب

چه بسا سراب دیدیم ، در آرزوی آبی
عجب آنکه آب بودی ، تو به جلوه سرابی
نکنم هنوز باور ، که شود به هم برابر
چو تو گنج جاودانی ، چو تو خانه خرابی
چه شکوهمند عشقی ، به چنین شکسته قلبی
چه گرانبها کلامی ، به ورق ورق کتابی
تو و موج بیشماران ، که بر این سیاهکاران
خط نور خود کشیدی ، چو گذشتن شهابی
تو طلوع کودک مهر ، به شهر شب نشینان
تو طلایه دار شادی ، تو طلیعه شبابی
تو برون دویدن سبز ، ز دانه حیاتی
تو فرادریدن سرخ ، به پرده حجابی
چو مرا که مرده بودم ، تو دوباره زنده کردی
بشنو سلام من را ، برسان مرا جوابی

شعر از : مهران

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.
ت چون تجاوز بر نام انسان


گوشم به زنگ است ،زنگ دبستان
شمع کتاب و جمع رفیقان
ر مثل راه است ه مثل همراه
س مثل سبز است ب مثل باران
گفتند ساکت، ساکت نگشتیم
ف چون فداکار، د همچو دهقان
درس شما را باور نکردیم
ق مثل قصه ،چ مثل چوپان
اَ مثل اشک و آ مثل آه است
اِ چون اوین و ای مثل ایران
ش مثل شلاق، مثل شکنجه
خ مثل خون است توی خیابان
واوِ ونک بود، ظایِ ظفر بود
ف یِ فلسطین ، کافِ کریمخان
ب همچو باتوم ، گ چون گلوله
ت چون تجاوز بر نام انسان


شعر از : مهران


این سروده بیت آخری هم داشت ولی من ترجیح دادم روی بیت ما قبل آخر فرود بیایم:
خرداد بگذشت ، شهریور آمد
هم بگذرانیم بس مهر و اَبان


لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


امید زیبا

ردای غم را برون کن ز بر
به نغمه ای دیگر برپاکن شوری دگر
به بزم شادی بنشین که محنت از دل برود
ز دام شب بیرون رو مگر که باز آید سحر
زچه رو چنین سپاری دل و جان به رنج و خواری
که به جاودان نپاید سحر اینچنین حصاری
ستاره از خورشید ارد خبر
هستی پر از آوازه شد این سکوت و صبوری تاکی
فصل بهاران تازه شد از گل و سبزه دوری تا کی

ای امید جان فارغ از غمان با دل جوان نغمه ای بخوان تا بخندد به رویت فردایی روشن
شعر از :م.سحر

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

غزل آزادی
خون ِ نسل ها باید ، گر بهای آزادی
قرن ها چه سنجد سر، پیش ِ پای آزادی؟
تا رها کنند آخر تن زبندِ دریا ها
عاشقان ِ امواجند صخره سای آزادی
کافرم خدایان را ، ور جهان فرو ریزد
در نمی گشایم جز بر خدای آزادی
بر قنات ِ رگهایم ، قطره ای نمی خواهم
گو به سیل ِ خون گردد آسیای آزادی!ـ
دشمن از شکستن ها صرفه ای نخواهد برد
رشگ ِ بال ِ سیمرغ اند ، بال های آزادی
ای غریق ِ وحشت ها ، ورطه را کرانی نیست
آشنا نگردی گر با شنای آزادی
در شبی چنین هایل ، جان چراغ ِ ظلمت کن
بی خطر نمی تابد ، روشنای آزادی
چنگ ِ شعر ِ زیبا را زخمه فرّخی گون زن
تا نوای دل خیزد ، با نوای آزادی

شعر از :م.سحر

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


جلاد

با تمام خشم خويش
با تمام نفرت ديوانه وار خويش
مي كشم فرياد
اي جلاد
ننگت باد
بشنو اي جلاد
مي رسد آخر
روز ديگرگون
روز كيفر
روز كين خواهي
روز بار آوردن اين شوره زار خون

بشنو اي جلاد
و مپوشان چهره با دستان خون آلود
مي شناسندت به صد نقش و نشان مردم
به كوه و دشت پيچيده ست
نام ننگين تو با هر مرده باد خلق
به جا مانده ست از خون شهيدان
نقش يك فرياد :
اي جلاد ننگت باد
(گزيده اي از شعر "بر سواد سنگفرش راه" هوشنگ ابتهاج)


لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.
گل همیشه بهار

به داغ عاشقان ببار ای آسمان
چو کاروان روان ، سرشک همرهان ، چنین دیده گریان
چه فارغی ای بهار ، که اندرین روزگار ، شوری داری ، مشکین باری
به ماتم گلی ، نشسته بلبلی غمین
به داغ او ، تو اینچنین ، چون سبکباران ، فارغ از یاران
ای بهار از خزان ، فارغ اند عاشقان
گو خرانی میا ، گو بهاری ممان
عاشقان ، عاشقان ، نامتان جاودان ،
بازو بگشایید به داد یاران
عالم خونین شد به (ز) داغ انسان ، به داغ انسان
حالی ای آدمی ، عاشقی پیشه کن
شور بلبل ببین ، در گل اندیشه کن
خیز و رها کن من و ما ، در صف هنگامه در آ
حیله دشمن بشکن ، نغمه نصرت بسرا
ببین به داغ لاله در دشت و دمن
نگر به رقص سبزه در باغ و چمن
در غم ابنای وطن ، در غم ابنای وطن
الا تا گل از گل بدمد ، غم میهن از دل بدمد
زنده در ادوار و زمن ، یاد شهیدان وطن
ای دیار خرم ما ، در پناه لطف خدا
خیز به عز و عزم و وقار ، ای گل همیشه بهار
(علی معلم)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.
که هرکه عاشقه پایش به راهه


شب است و چهره میهن سیاهه
نشستن در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم
که هرکه عاشقه پایش به راهه
برادر بی قراره
برادر شعله واره
برادر دشت سینه ش لاله زاره
شب و دریای خوف انگیز و توفان
من و اندیشه های پاک پویان
برایم خلعت و خنجر بیاور
که خون می بارد از دل های سوزان
برادر نوجوونه
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتشفشونه
تو که با عاشقان درد آشنایی
تو که همرزم و هم زنجیر مایی
ببین خون عزیزان را به دیوار
بزن شیپور صبح روشنایی
برادر بی قراره
برادر نوجوونه
برادر شعله واره
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتشفشونه

(سیاوش کسرایی یا اصلان اصلانیان)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.


از پا منشین از جا برخیز


از پا منشین از جا برخیز گل ریزان کن خود شو گل ریز
بانگ شوری از دل بر کش
چون گل بشکف جامی در کش
صبح وطن شکفد به نوید سحر
ای که تویی همدم ما هان بشنو در همه جا نغمه حافظ شیرازی
کار جهان نو بشود گر که بر این سقف فلک طرح نوی تو در اندازی طرح نوی تو در اندازی

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

طرح نو

شد به سر دوره جدایی ها
قصه سر کن ز آشنایی ها
شد سپری ای دل آن شب تاری(ک)
رخ بنما صبح روشنایی ها
گل به بر و باده به کف صف زده در صف بنگر مطرب و ساقی و می خواران
چشم حسود دیده بد تا به ابد دور بود دور ز بزم شاد خواران
از پا منشین از جا برخیز گل ریزان کن خود شو گل ریز
بانگ شوری از دل بر کش
چون گل بشکف جامی در کش
صبح وطن شکفد به نوید سحر
ای که تویی همدم ما هان بشنو در همه جا نغمه حافظ شیرازی
کار جهان نو بشود گر که بر این سقف فلک طرح نوی تو در اندازی طرح نوی تو در اندازی


شاعر : ناشناس

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

تهران ما
تهران سلام ، شهر بزرگ جهان سلام
روز و شب تو عرصه ی پیکار ننگ و نام
شبرنگ و توسنی و سواری نمی‌‌دهی‌
بر گردنت نبست کس -ای اژدها- لگام
گو با خیال من که پرسه زند در هوای تو:
" تهران نخفته -همچو تو -‌ای کبک خوش خرام"
پس کوچه‌های عشق تو بیدار مانده اند
تا بشنوند غرش فریاد پشت بام
هر شب دلیری از تو به زنجیر می‌‌کشند
پس وعده می‌‌دهند به اعدام و انتقام

باز از دل تو شعله ی زردشت سرکشد
چون آرشی بر آماده از قلب ازدحام
هر شنبه فکر تازه و هر جمعه شرح حال
هر چارشنبه آتش و هر پنجشنبه کام
صد سال بیش رفت که رویای کشوری
داده به صد امید ، ز هر گوشه ات نظام
شیراز عشق داد و هنر داد اصفهان
کرمانیان صبوری و تبریزیان قیام
کوچندگان خانه به دوش وطن تو را
دادند قوه ، تا که توانی‌ نهاد گام
دشت حماسه زار خراسان برای تو
آورد پایداری و آموخت احتشام
نفت سیاه را به سخاوت ز عمق خاک
کردند باده ، تا که بریزی مگر به جام
از ساحل خزر -همه- تا ساحت خلیج
هر شهر و روستا به تو کردند اهتمام
بر شهر کرد و ترک و بلوچ و عرب درود
بر شهر پارس ، شهر لر و ترکمن سلام
تهران (ما) ، تو کشور ایران زنده ای
هر خانه ات ز جلگه و دشتی دهد پیام
صد سال بیش رفت که ایران تو را شناخت
هر کس سوی تو آمد و دل با تو کرد رام
فرزند خویش زی‌ تو روان کرد مرد پیر
دل از عزیزتر از جان بکند مام
تا ساکنان کوی تو باشند عاشقان
دلدادگان روی تو باشند صبح و شأم
ای سنگ و آهنت ز گل و سبزه سبزتر
جنگل گرفته رنگ ز مرد و زن تو وام
یکپارچه شکوه بهار آیدم به چشم
بینم چون این جوانه ی سبزیت بر دوام
هرچند عشق را نتوان بافت با سخن
هرچند شور را نتوان یافت در کلام
تهران چنین مدیحه کست- پیش از این- نگفت
گفتند نامراد و نوشتند ناتمام
یادت دگر نمی کنم الا‌ به افتخار
حرفت دگر نمی زنم الا‌ به احترام
(مهران)

لینک دانلود :
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر