ترانه سبز (121) - هر روز یک ترانه سبز - ما قهرمانیم

ترانه ما قهرمانیم  اشکان شب افروز که در ایام انتخابات د رحمایت از میر حسین موسوی اجرا شده است .


متن ترانه :

لینک دانلود:


0 ديدگاه:

ارسال یک نظر