وقتی تملق و چاپلوسی انتهایی ندارد

عليرضا افتخاري:
آقاي رييس جمهور دوستت دارم. 

اين حرف را ازروي خودستايي و تکلف نمي گويم بلکه ازدلم برخاسته و حرف دل من است. 

شما رييس جمهور شجاعي هستيد بدانيد امروز
چشم ۶ ميليارد انسان به شما است. 

 آقاي احمد نژاد زماني که رييس جمهور شديد
خيلي جوان بوديد و اکنون کمي پيرشديد اما مرحبا برشما. 

افتخاري درپايان محمود احمدي نژاد درآغوش گرفت ومراتب قدرداني خود را از
رئیس جمهور مردمي و دوستدار فرهنگ و هنر ايران اعلام کرد.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر