ترانه ی سبز(107)-هر روز یک ترانه ی سبز-چکمه(سامان،موژان)


متن ترانه:

تاریخ ما شب های تاری داره
مثله یه باغیه که تهش حفاظی باشه
سرش سپاهی یه که با یه سلاحی دائم
منو تو رو دور میکنه از یه رازی داره
تویه نظامی که تزای الهی داره
چرا عکسمون تو لیستای عدامی باشه
ما ها نژادی خالص اونم نقابی خوائن
چرا قدرته کلام بشه ودایه کارت

ما اسیره دامه رژیم
با این شیوه های ستیز
تا که تیکه پاره بشیم
با یه سیمه داغه مسی
الان دیگه جاشه بگیم
بایه بیت ساده لیریکس
میخوام صدایه من
بره پشته میله های اوین
دیگه شیشه های سنچ
با یه تیر ساده بریز
تا که گله بگیره
ازش انتقامه رفیق
با یه اعتصابه ملی حکمه
اتهامو بدیم دسته کسی
که به ایران پایه استمعارو کشید.


وقتی میبینی که همه چیزا قاتله علنی
تویه دسته یه مشت آدمه عربه عوضی
وقتی میبینی نظرت داره اثره الکی
رویه سرنوشته خودتو نفره بغلی
وقتی میبینی که رفیقتو زدنش اثری
از اون نیست تا که یه روز پایه کفنه طرفی
وقتی میبینی آرزو رو تو قفسه ابدی
دیگه هیچی نمیکنتت عصبی تر از این

شرایطه خرابو عقایده محل
عیدی نمیمونه تو اوایله بهار
نواقصه سرن با شرایطه زمان
حال نمیشه که با یه مراسمه نماز
اینو بدون
مشت زدن دیگه در آینه خطاست
حقایق و بپذیرو برایه یه نهال
اینو بدون
نهر بکش تو از سواحل غنا
حتی اگه جلوته مناظره فلات

خیلیا با این ولایتی که با
زور گوی میره جلو حفاظتی به جا
میگزره میرن به عالمی که با فرشتاهان
همش مثله حکایته ندا

خیلیا پایه ولایتی که با
نون بری میره جلو گدا اسیره جست
در پایه اینن که یه علی یه شانس
خداحافظی کنن پاهاتو با خلیجه فارس


هوک از سمت رژیم به دانشجوها و مردمه معترض هست که میگه :

تو یه مرده ی پسر توی ایرونه دیروزی
ماها کشتنه تورو جزوه پیروزی میدونیم
آره کفنه شمارو داریم کیلوی میدوزیم
حتی سردستیه شما کی بوده میدونیم
آره دانشجوی که تو بیهوده بیرونی
تو و افکرت واسم مسه ویروسی میدونی
اگر مجبور بشیم با یه نیرویه بیرونی
همتون خاک میشین اینو میدونی میتونیم


من یه رپّر عمو تو زندگیم هراس ندارم
من با جمله تو مخت تیره خلاص میکرم
اگر حرفی که میزنی خطاست به درک
ولی تحمیل نکن بشه حواس با چرند
حالا پر تر همه زدن نماز به کمر
اگه خل شن همه بدن جزات با تبر
حالا مقرزه که جرمه تو وفاست به وطن
ولی مهر زده رو فرمه تو تلاش بی اثر

سلام به وطنی که مفتخر پره درش
سلام به قلمی که ککتل ملتفه
آتیش زدو بدم خشک شد نکه خودش
اهدافش اینه که یک مشت دزد تبه کنه
لطف کن تو به دره گوره خالی
دیگه فاتحه نخون اینا چوبه هاجی
اونا تویه تاریخ شدن نوره فانی
فقط اسمه شهیده تو مونده خالی
زدی زوره واهی تویه توره ماهی
بیا نوره داقی واسه دونه باشیم
با یه مو شکافی طیه توله تاریخ
ببین کشورو دادیم بیه سوده ناچیز

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر