ترانه های سبر(141)-هر روز یک ترانه ی سبز-نجواهای روز به روز ماه مبارک رمضان با صدای محمد نوری زادنجواهای محمد نوریزاد که در زندان داشته است که از اول ماه رمضان در سایت ایشان منتشر میشد که به دلیل دستگیری مجدد و انتقال او به جای نامعلوم ناتمام ماند.  در زیر متن این دعاها و فایل صوتی آنها تا روز چهاردهم رمضان قرار داده شده است.نجوای روز اول ماه مبارک رمضان
متن دعاي روز اول :به نام خداي شب به نام خداي روز و به نام خداي روزه ، دوست دارم 
شبها را بدوم روزها را محاصره كنم و روزه ها را بگيرم .....روز اول ماه مبارك رمضان، خدايا يك سوال، اگر هر كس و هر چيزي را در 
اين عالم سخني باشد سخن ماه روزهچيست اين كه نخوريم و نياشاميم و عبادت كنيم و قرآن 
بخوانيم و يا تلاش كنيم همراه با گرسنگي خود به نداري و سفره خالي ديگران نيز 
بينديشيم شايد همه اينها كه گفتم سخن ماه روزه باشد و يا سخناني كه همچنان برما ...

لينك دانلود:


روز دوم ماه مبارک رمضان

لينك دانلود:

روز سوم ماه مبارك رمضان
لينك دانلود:
 روز چهارم ماه مبارک رمضان


پس این من کیست که هیاهوی او سقف آسمان را شکافته و پهنای زمین را 

لایق خود نمی داند؟ به راستی من کیست؟ رانده شده! یا به آغوش خدا فراخوانده شده؟….


به نام خدای شب ، به نام خدای روز و به نام خدای روزه


نمی دانم اگر آدم و حوا سخن تو را اطاعت می کردند و از گندم ، سیب و 
یا هرچه که ممنوعشان کرده بودی نمی خوردند ، تکلیف این دنیا و میلیاردها انسان آن 
چه می شد و لينك دانلود:

روز پنجم ماه مبارک رمضان


خدایا بیا و در این روز پنجم ماه مبارک رمضان مرا به سرزمین نوح نبی 

ببر ، می خواهم با ۲چشم خود عمر ۱۰۰۰ساله ی او را ببینم و باور کنم
که می شود هزار سال خدا خدا کرد و مخاطب نداشت


حرام خواری ای خدایا ، این روزها در جامعه ی ما ، سخت رایج شده است.شاید به این 

دلیل که در این 
۳۲
سال انقلاب همیشه جمعی از مسئولان ما در هرکجا بوده اند که با حرام خواری های خود 
راه را بر حرام خواری سایرین گشوده اند . مردمان یک جامعه ، بارفتار بزرگان آن 
جامعه تربیت می شوند ، خدایا ما در این 
۳۲
سال انقلاب ، در کنار مسئولان پاک و سالم و درست کار ، مسئولان بسیاری نیز داشته 
ایم که ناسالم بوده اند ، مسئولانی که با ظاهری آراسته ، سر به اندرون اموال عمومی 
مردم می برده اند.
مسئولانی که هم به کسب حلال و هم به ریش مردم می خندیده اند.مسئولانی که تا 

بلندترین مراتب مسئولیت بالا رفته اند امّا دزد اند ، فریب کارند ، آلوده اند و 

خدایا این دکمه های بیخ گلو عجب به سهولت برای آنان کارپردازی می کند.
 خدایا روزی حلال نصیب ما فرما
 لينك دانلود:

روز ششم ماه مبارك رمضان

لينك دانلود:

 روز هفتم ماه مبارك رمضان

لينك دانلود:


روز هشتم ماه مبارك رمضان روز هشتم ماه مبارک رمضان

لينك دانلود:
 روز نهم ماه مبارک رمضان

دعاهایی که در آن نه به خود که به مسئولانمان پرداخته ام.

خدایا مسئولان مارا پایداری و درستی و هوشمندی عطا فرما


 خدایا با چرخش قلمشان و با امضاهایشان و با فرامین و بایدها و نبایدهایشان ترس از 

خودت را بیامیز.

خدایا پشت مسئولان ما را به افق های وسیع و نورانی بگشا.خدایا آنان را از گرفتاری و 

روزمرگی و سراسیمگی و در افتادن به ورطه ی تصمیم های انفعالی باز بدار.

خدایا قرار بود ما و کشور ما و نظام ما اول مردم دنیا باشیم ، قرار بود بدرخشیم و 

فرهنگ و افتخار بیافرینیم و نمونه باشیم.قرار بود چشم همه ی دنیا را در درستی و 

عدالت و رفاه و فرهنگ و پایداری به تماشای خود فرا بخوانیم.خدایا آنچنان
 لينك دانلود:


روز دهم ماه مبارک رمضان


دعاهایی که در آن نه به خود که به مسئولانمان پرداخته ام.
خدایا مسئولان مارا پایداری و درستی و هوشمندی عطا فرما

خدایا با چرخش قلمشان و با امضاهایشان و با فرامین و بایدها و نبایدهایشان ترس از 

خودت را بیامیز.
خدایا پشت مسئولان ما را به افق های وسیع و نورانی بگشا.خدایا آنان را از گرفتاری و 

روزمرگی و سراسیمگی و در افتادن به ورطه ی تصمیم های انفعالی باز بدار.
 خدایا قرار بود ما و کشور ما و نظام ما اول مردم دنیا باشیم ، قرار بود بدرخشیم و 

فرهنگ و افتخار بیافرینیم و نمونه باشیم.قرار بود چشم همه ی دنیا را در درستی و 

عدالت و رفاه و فرهنگ و پایداری به تماشای خود فرا بخوانیم.خدایا آنچنان

لينك دانلود:روز يازدهم ماه مبارک رمضان
خدایا اکنون جمعی از پسران و دختران ما بی هیچ گناه در زندان 
اند.بله ، بی هیچ گناهی!…

خدایا ظلم در جامعه ی ما بی واهمه جولان می دهد و عربده می 

کشد.جوانان و مردان و زنان بی گناهی که اکنون زندانی اند ، دیر یا زود آزاد خواهند 

شد امّا با سینه هایی پر از نفرت و با پرسش هایی تند که بزرگان جامعه از پاسخ بدان 
ها ، در خواهند ماند

خدایا در این روز یازدهم سفره ای انداز به بزرگی آسمان و همه ی پسران ما را و همه ی 

پسران دنیا را در اطراف این سفره بنشان.دوست داریم پسران ما ، از این سفره خوردنی 

های متفاوت تناول کنند ، مثل شایستگی ، مثل پاکی ، مثل هوشمندی ، مثل ادب ، مثل 
شادمانی و پایکوبی و محبت و امید و مثل علم – دانایی.

دوست داریم پسران ما که از پای این سفره برخواستند ، لبریز از تو باشند و ببینیم که 

نور در جست و جوی صورتشان است و آسمان با همه ی بزرگی اش ، مشتاق سینه های فراخ شان.

خدایا اکنون جمعی از پسران و دختران ما بی هیچ گناه در زندان اند.بله ، بی هیچ 

گناهی!
و 
کیست که نداند زندانی کردن بی گناه ظلم است و ظلم ، ریشه ی ظالم را ، هرکس که باشد 


، بیرون می کشد.
خدایا ظلم در جامعه ی ما بی واهمه جولان می دهد و عربده می کشد.جوانان و مردان و 

زنان بی گناهی که اکنون زندانی اند ، دیر یا زود آزاد خواهند شد امّا با سینه هایی 

پر از نفرت و با پرسش هایی تند که بزرگان جامعه از پاسخ بدان ها ، در خواهند ماند.
خدایا این خشم ها را ، این کینه ها را و این نفرت های پسران و دختران و مردان و 

زنان مارا به سرانجام نیکو ، هدایت فرما.
 لينك دانلود:
 روز دوازدهم ماه مبارک رمضان
خدایا 
ما در کنار پیران خوب ، پیران حریص و آشفته حال نیز فراوان داریم.پیرانی که مگر خاک 

گور چشم تنگ و قدرت دوست آنان را پر کند.پیرانی که بر مسندهای کلیدی کشور ما آرمیده 

اند و بدون ذرّه ای جوشش خیر همچنان جای هزاران جوان را اشغال کرده اند و با 
پیرفکری های خود ، هم روان جامعه رامی خراشند و هم جامعه را به قهقرا می برند.خدایا 
به این پیران حریص ، به این کورچشمان بی خرد ، شمّه ای از آینده ی مخوف شان را نشان 
شان بده تا از مقام و منصبی که شایسته اش نیستند ، کنار بکشند

خدایا در این روزها از زنان و ختران و پسران خود گفته ام ، امروز با تو از پیران 

خود می گویم ، پیرانی که اگرخوب باشند ، ذخایر تمام نشدنی هر کشوراند و اگر بد 

باشند ، هیچ کس جلودار حرص و ولع و چشم سیری ناشدنی آنان نیست.

خدایا به پیران ما آرامش و وقار و اطمینان بده و مارا در بهره گرفتن از تجربه های 

گرانقدرشان حریص کن.

اگر 

در غرب ، پیران  به حاشیه می روند ، مادوست داریم از پیران خود همچنان درس بگیریم و 

از ادبشان لبریز شویم ، دوست داریم پیران ما ، چه زن و چه مرد ، چشم و چراغ جوانان 
ما باشند ، دوست داریم اگرچه امروز کهنسال و فرطوت و از پای افتاده اند اما از برکت 
وجودشان بهره مندمان کنی.

دوست داریم سهمی از دعاهای گاه و بیگاه آنان برای ما باشد.خدایا بی احترامی به 

بزرگان را از جامعه ی ما ریشه کن کن.

به 

جوان های ما شیرینی و طعم خوش احترام به بزرگترها را بچشان.ما دوست نداریم جزو 

کسانی باشیم که پیرانشان را به دور می اندازند ، ما دوست نداریم آه پیران دامن گیر 
ما شود ، ما دوست نداریم پیران ما از ما به تو شکایت کنند.

خدایا ما نیز یک روز پیر خواهیم شد و عجبا که دوست داریم در زمان پیری همه ی 

اطرافیان دست به سینه ی ما باشند.تو را سپاس که مردمان سرزمین مارا هنوز از معرفتی 

انباشته ای که قدر بزرگان خود را نیک می دانند.

خدایا پیران مارا در آغوش مهر خودت جای بده  و سرزمین ما و خانواده های مارا از 

دعاهای داغشان سرزندگی ببخش.

خدایا ما در کنار پیران خوب ، پیران حریص و آشفته حال نیز فراوان داریم.پیرانی که 

مگر خاک گور چشم تنگ و قدرت دوست آنان را پر کند.پیرانی که بر مسندهای کلیدی کشور 

ما آرمیده اند و بدون ذرّه ای جوشش خیر همچنان جای هزاران جوان را اشغال کرده اند و 
با پیرفکری های خود ، هم روان جامعه رامی خراشند و هم جامعه را به قهقرا می 
برند.خدایا به این پیران حریص ، به این کورچشمان بی خرد ، شمّه ای از آینده ی مخوف 
شان را نشان شان بده تا از مقام و منصبی که شایسته اش نیستند ، کنار بکشند.

در 

عوض خدایا مارا از خدمات پیران فهیم و درستکارمان بهره مند ساز و به آنان سلامت عطا 

فرما و پایداری.
لينك دانلود:
 روز سيزدهم ماه مبارک رمضان
خدایا در این ۳۲ 
سال انقلاب ، ما ایرانیان انقلاب کرده به عدل تو ، جفاکردیم و نام تو را از بلندای 

درستی ات ، به زیر کشیدیم.سخن از عدالت گفتیم و به مردم خود ظلم کردیم...خدایا 

سرنگونشان کن و از صفحه ی روزگار محوشان فرما

خدایا در این روز می خواهم از عدالت با تو بگویم ، همان گوهری که سنگ بنای هستی است 

، عدالتی که زمین و آسمان را به کار انداخته و نظام هستی را پایداری بخشوده 

است.عدالتی که اگر پای از رکاب یک جامعه بیرون بکشد ، شقاوت و ظلم جایش را می گیرد.

خدایا در کشور ما ، از عدالت فراوان سخن گفته می شود . از عدل تو ، از عدل پیامبران 

، از عدل علی و عدالت علی در این میان محور و موضوع سخنان فراوان و آتشین سخنوران 

بوده است که یعنی ما در اجرای عدالت ، شاخص درخشانی چون علی داریم ، که سخت به دختر 
کوچک خود خروشید ، آنجا که گردنبندی ساده و رنگین از بیت المال به امانت گرفته بود 
و یا آنجا که میله ی گداخته و داغی را جلوی صورت برادرش عقیل گرفت ، برادری نابینا 
که از علی انتظار حمایت و رعایت مختصری داشت.

خدایا تو با آفرینش علی حجت خود بر همه بشریّت تمام کرده ای و فراتر از همه ، به ما 

، که پرچم علی را بر تارک سرزمین خویش افراشته ایم.

دیگرانی که علی ندارند از دور که به ما می نگرند باید از تماشای خوبی های ما ، حیرت 

کنند ، دیگرانی که علی ندارند ، از دور که به ما می نگرند ، در ادب ، در فهم ، در 

رشد ، در عدالت باید از تماشای شگفتی های علوی ما انگشت به دهان بمانند.

خدایا وزش نسیم عدالت را در سرزمین ما همیشگی کن ، اهلش را سرافرازی ببخش و نااهلان 

را از مدار مردم ما بیرون انداز.

خدایا ما دوست نداریم دیگرانی که علی ندارند از دور که به ما می نگرند به ما بخندند 

و به هم بگویند طرفداران و محبّان و شیعیان علی را ببینید.
خدایا دستگاه قضاوت ما را از عدل و انصاف و درستی سرشار و سرزنده کن.

شکوه یک کشور نه در بناهای زیبا و نه در گل و گیاه فراوان آن بلکه در عدل و انصاف 

جاری در میان مردمان آن است و ما متأسفانه ، ای خدا از این باب جزو خجالت زدگان 

تاریخیم.

خدایا در این 

۳۲

سال انقلاب ، ما ایرانیان انقلاب کرده به عدل تو ، جفاکردیم و نام تو را از بلندای 
درستی ات ، به زیر کشیدیم.سخن از عدالت گفتیم و به مردم خود ظلم کردیم.

خدایا می دانیم که ظلم پایه های محکم یک جامعه را سست می کند و بنای مستحکم او را 

فرو می ریزد.

خدایا کاری بکن که عدالت ، آغوش بگشاید و ما ایرانیان را در آغوش بگیرد و سیرابمان 

کند و آنانی را که عدالت را نمی پسندند ، خدایا سرنگونشان کن و از صفحه ی روزگار 

محوشان فرما.
 لينك دانلود:

روز چهاردهم ماه مبارک رمضان
خدایا اگر در معرض فروپاشی هستیم ، این فروپاشی را به دور دست ها بران و ما را فرصت جبران 

عطا فرما

درباره
ی امام حسن (ع) سخن فراوان شنیده ایم ، از سایر امامان نیز.

می 
خواهم از تو  ای خدا بپرسم چرا مارا آفریدی؟ و از میان ما چرا پیامبرانی برگزیدی؟ و 

از خاندان آخرین پیامبر ، چرا 
فرزند دخترش و همسر دخترش را برکشیدی؟ و همچون پرچم های همیشه در احتزاز ، چشم مارا 
به تماشای آنان فراخواندی ، راستی چرا؟


خدایا سخن تو با آفرینش علی و فاطمه چیست؟ با حسن و حسین چه؟ چرا 

حسن را آفریدی و اورا در تلخ ترین حادثه ها فرو بردی و چرا حسین را برگزیدی و اورا 
در تنور خشماگین جهل مردمان عصر خویش ، سوزاندی؟

خدایا فردا روز به دنیا آمد حسن است.شنیده ایم که در این روز، یک چشم ملائک و یک 

چشم پیامبر و فاطمه و علی می خندد و چشم دیگرشان می گرید.با خلقت حسن آیا خواستی به 

همه ی بشریّت بفهمانی که اگر در جست و جوی زیبایی هستند ، این حسن! و اگر شجاعت و 
دلیری می خواهید ، این حسن! اگر ادب و تواضع و علم و حکمت می خواهید ، این حسن! اگر 
رنج می خواهی ، اگر تلخی و تنهایی می خواهید ، اگر در عین بزرگی و کمال ، صبر بر 
اهانت و تحقیر و توهین می خواهید ، این حسن!…


ما در این سال های پس از انقلاب ، به تو و پیامبران و به امامان 

فراوان آسیب رساندیم.به اسم “دین” به دین جفا کردیم ، به اسم “خدا” به تو جفا کردیم 
، به اسم “پیامبران و امامان” به آنان جفا کردیم.
خدایا رقبت مردمان خود را و رقبت مردمان جهان را از تو و از خوبان تو باز گرفتیم.

خدایا اگر در معرض فروپاشی هستیم ، این فروپاشی را به دور دست ها بران و ما را فرصت 

جبران عطا فرما.

خدایا ما حسن تو را دوست داریم ، تورا دوست داریم ، نمی خواهیم فردا تو و خوبان تو 

از ما گله کنید و صورت از ما بگردانید که ای ایرانیان انقلاب کرده ، شما چه با ما 

کردید ، چه به روز ما آوردید؟ خدایا این بر ما مپسند.
 لينك دانلود:
براي دريافت فايل صوتي اينجا را كليك كنيد.

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر