ترانه سبز (145) - قلب ايران

ترانه اي بسيار زيبا با عنوان قلب ايران

متن ترانه :تا جان  هست در تنم
می فشانم بهر آزادی
آزادی قلب ایرانی
ایرانی تا ابد باقی
ایران ! ایران !
چه آمد بر آن
ترکیب سبز و سرخ و تو
انبوه شور و شوق تو
غم باردم
اشک آردم
دل بایدم
تیر و خون شایدم
این جان من تا فدای ره پاک آزادی و صلح فردای تو
ایران من تا نماند به جای  دشمن مردم و خاک و دریای تو
آزادی قلب ایرانی
ایرانی تا ابد باقی


لينك دانلود :

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر